För skola och förskola

Personal i förskola och skola är viktiga om barn och unga med psykisk ohälsa ska upptäckas och kunna få stöd. Det är viktigt att personalen har aktuell kunskap inför möten med barn och deras föräldrar.

Det går ofta att se tecken tidigare i förskolan och skolan än i andra verksamheter för barn och unga. Med rätt stöd ökar möjligheter till en god utveckling för barnen.

Böcker om barns psykiska ohälsa

År 2010 gav vi ut en serie (fem böcker) som handlar om hur personal i skola och förskola kan upptäcka och förbättra förutsättningarna för barn med psykisk ohälsa. De heter Barn som utmanar, Ledsna barn, Barn som tänker annorlunda, Barn som utsätts för fysiska övergrepp och Blyga och ängsliga barn Du hittar dem i publikationslistan här nedanför.

Kontakt

Socialstyrelsen
075-257 30 00