Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

PSI-lagen

Vidareutnyttjande av myndighetsinformation regleras i PSI-lagen – Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

Länk till Riksdagens webbplats: PSI-lagen – Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

PSI-lagen genomför det så kallade PSI-direktivet i svensk rätt. PSI står för Public Sector Information. Lagen syftar till att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av information som tillhandahålls av myndigheter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser som avser att förhindra att myndigheter beslutar om sådana villkor för hur information får användas som begränsar konkurrensen (1 §).

Information för vidareutnyttjande omfattar aldrig information där privatpersoner eller företag kan identifieras direkt eller indirekt. PSI-lagen ska heller inte förväxlas med offentlighetsprincipen som ger varje medborgare rätt att ta del av offentliga handlingar.