Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Om information för vidareutnyttjande

Vidareutnyttjande innebär att information från den offentliga förvaltningen kan användas för andra ändamål än dem som de ursprungligen framställdes eller samlades in för. Olika aktörer i samhället kan vidareutnyttja informationen för att skapa kommersiella eller ideella tjänster.

Socialstyrelsen kommer att göra vissa av sina produkter tillgängliga för vidareutnyttjande: Aktuella tillgängliga produkter

Information från den offentliga förvaltningen kan många gånger ha ett betydande värde för privatpersoner eller företag. Genom att sammanställa, bearbeta och göra sådan information sökbar är det exempelvis möjligt att utveckla nya tjänster. Sådana tjänster och andra typer av vidareutnyttjande kan underlätta kontrollen av förvaltning samt främja en demokratisk utveckling och ökad delaktighet. Nya tjänster kan också genom förbättrad effektivitet och ökade skatteintäkter ha positiva samhällsekonomiska effekter. 

Tillgänglighet

Socialstyrelsen kan inte garantera att informationen på webbsidan PSI-data – information tillgänglig för vidareutnyttjande alltid är tillgänglig. Tillgängligheten till produkterna styrs av webbens tillgänglighet. Till exempel påverkar driftstörningar och planerade driftstopp tillgängligheten av informationen.