/

Pressrum

Socialstyrelsens presstjänst kan hjälpa dig som journalist att hitta rätt person att intervjua. Vi ger också aktuell information om vår verksamhet, bland annat om nyutkomna rapporter, statistik, regler och rekommendationer.

Du som vill kan prenumerera på våra pressmeddelanden. Genom att anmäla dig samtycker du till att Socialstyrelsen behandlar uppgifterna i ett prenumerationsregister. När du inte längre vill vara med i registret meddelar du oss och dina uppgifter tas då bort.

Begäran om allmän handling

Om du vill söka efter ärenden i Socialstyrelsens diarium tar du kontakt med någon av myndighetens registratorer. Ärenden som är mer än tre år gamla finns i arkivet. Registratorer och arkivarier nås via vår växel, 075–247 30 00, eller socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.

 

Pressmeddelanden och nyheter

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Fortsatt ökning av väntetiderna på akuten 2015-12-16 09:00

  Den totala genomsnittliga väntetiden på landets akutmottagningar har ökat något sedan förra året, och ett besök tar 2015 nästan tre timmar. Skillnaderna mellan sjukhusens akutmottagningar är fortsatt stora. Det visar Socialstyrelsens årliga uppföljning.

 • Mer flexibla regler för HVB 2015-12-15 16:15

  Omkring 30 000 ensamkommande barn och unga väntas söka asyl i Sverige under 2015. För att kommunerna ska klara av att ordna boendeplatser har Socialstyrelsen beslutat om tillfälliga undantag från föreskrifterna om hem för vård eller boende, HVB.

 • Små förändringar av cancerväntetiderna 2015-12-15 10:45

  Väntetiderna inom cancervården är fortsatt långa och skiljer stort inom landet. Inga större förändringar har skett under de senaste fem åren. Undantaget är patienter med njurcancer där väntetiderna ökat, medan väntetiderna vid vissa former av prostatacancer har blivit kortare.

 • Vården för kroniskt sjuka behöver förbättras 2015-12-15 09:00

  Kroniska sjukdomar står för en stor del av Sveriges samlade sjukdomsbörda, trots att de ofta kan förebyggas. Enligt Socialstyrelsen finns flera förbättringsområden. Exempelvis bör hjärt- och strokepatienter oftare erbjudas hjälp till rökstopp. Kvinnor med benskörhet behöver i högre utsträckning behandlas med läkemedel när de drabbas av frakturer.

 • Nationella riktlinjer för tre nya områden 2015-12-14 10:00

  Socialstyrelsen vill ta fram nationella riktlinjer för endometrios, epilepsi och psoriasis. Enligt en förstudie som presenteras i dag kan kunskapsstöden bidra till att skapa en mer jämlik vård för drygt en halv miljon kroniskt sjuka patienter.

 • Tusentals kroniskt hjärtsjuka går miste om bästa behandlingen 2015-12-11 08:15

  Den akuta hjärtsjukvården är i världsklass. Men för patienter med kronisk hjärtsvikt finns mycket kvar att göra – runt 8 000 fler borde få läkemedel för att minska risken för onödig sjukhusvård, hjärtinfarkt för tidig död. Det visar Socialstyrelsen utvärdering av hjärtsjukvården, med jämförelser mellan landstingen.

 • Sämre resultat för lågutbildade kvinnor i sjukvården 2015-12-04 09:00

  Kvinnor med kort utbildning upplever sämre hälsa under graviditeten. Allvarliga bristningar är vanligare hos förstföderskor födda utanför Norden. För den med högre utbildning är chansen att överleva fem år efter en bröstcancerdiagnos bättre.

 • Vården fungerar sämre för lågutbildade kvinnor 2015-12-04 09:00

  Debattartikel av generaldirektör Olivia Wigzell och projektledare Petra Sundlöf i Aftonbladet den 4 december 2015.

 • Nationell screening av stora kroppspulsådern föreslås 2015-11-30 09:00

  Alla 65-åriga män bör erbjudas en undersökning av stora kroppspulsådern för att upptäcka om den riskerar att brista. Det föreslår Socialstyrelsen. Screeningen beräknas rädda livet på 90-100 män om året.

 • Fler bör få hjälp att sluta röka 2015-11-24 09:00

  Alla astma- och KOL-patienter som röker bör erbjudas hjälp att sluta, enligt Socialstyrelsens nya riktlinjer. Sammanlagt har över en miljon människor någon av sjukdomarna, som både orsakar lidande för de drabbade men även stora kostnader för hälso- och sjukvården.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05

Maria Gåsste
Presschef
075–247 40 41

Jan Ekman
Pressekreterare
075-247 36 05

Maria Stomrud
Pressekreterare
075-247 45 47

Petra Berg
Pressekreterare
075-247 40 63

Hanna Anander
Pressekreterare
075-247 37 41