/

Pressrum

Socialstyrelsens presstjänst kan hjälpa dig som journalist att hitta rätt person att intervjua. Vi ger också aktuell information om vår verksamhet, bland annat om nyutkomna rapporter, statistik, regler och rekommendationer.

Du som vill kan prenumerera på våra pressmeddelanden. Genom att anmäla dig samtycker du till att Socialstyrelsen behandlar uppgifterna i ett prenumerationsregister. När du inte längre vill vara med i registret meddelar du oss och dina uppgifter tas då bort.

Begäran om allmän handling

Om du vill söka efter ärenden i Socialstyrelsens diarium tar du kontakt med någon av myndighetens registratorer. Ärenden som är mer än tre år gamla finns i arkivet. Registratorer och arkivarier nås via vår växel, 075–247 30 00, eller socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.

 

Pressmeddelanden och nyheter

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Ökad risk för ohälsa i hbtq-gruppen 2016-04-07 09:00

  Långvarig och allvarlig stress till följd av diskriminering skapar ökad psykisk ohälsa bland hbtq-personer. Det är vanligare med bland annat depressioner, psykoser och riskbruk av alkohol, visar en ny studie. Det finns även en ökad risk för självmord.

 • Världshälsodagen – i år med fokus på diabetes 2016-04-07 09:00

  Idag den 7 april är det Världshälsodagen och i år är temat diabetes. Sjukdomen har ökat kraftigt i hela världen. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är det ungefär 9 procent av den vuxna befolkning som är drabbad. Mest ökar sjukdomen i låg- och medelinkomstländer.

 • Ojämlika avgifter för hjälpmedel 2016-04-01 09:00

  Möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få hjälpmedel förskrivna är relativt jämlik i landet, både för barn och vuxna. Det visar Socialstyrelsens kartläggning. "Däremot skiftar avgifterna för hjälpmedel stort mellan olika kommuner och landsting", säger utredaren Malin Bruce.

 • Bättre hälsa men ökade klyftor 2016-03-31 10:00

  Medellivslängden stiger och fler överlever sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och cancer. Det visar en ny lägesrapport från Socialstyrelsen. Samtidigt ökar hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper. "Vi ser även att fler drabbas av psykisk ohälsa och fetma, och att andelen unga som får behandling ökar", säger utredaren Sara Dahlin.

 • Många kan tänka sig frivilliguppdrag för barn 2016-03-31 08:00

  En fjärdedel av Sveriges befolkning mellan 18-80 år kan utan tvekan tänka sig ett frivilliguppdrag för utsatta barn och ungdomar. Antingen som familjehem, jourhem, kontaktperson, kontaktfamilj, god man för ensamkommande barn eller särskilt förordnad vårdnadshavare. Det visar en ny undersökning som Socialstyrelsen låtit ta fram.

 • Skillnader i vården och omsorgen om äldre 2016-03-30 09:00

  Det är stora skillnader i resultat mellan kvinnor och män för indikatorer som speglar den sammanhållna vården och omsorgen för äldre. Kvinnor drabbas i större utsträckning av fallskador och även av frakturer. En större andel kvinnor förskrivs även olämpliga läkemedel, visar årets Öppna jämförelser 2015 – Vård och omsorg om äldre.

 • Socialstyrelsen ser över legitimationsärenden 2016-03-23 21:00

  SVT:s Uppdrag Granskning uppmärksammar i ett program ärenden där tre personer beviljats legitimation och specialistkompetenser från Socialstyrelsen efter att ha lämnat in falska dokument. Förfalskningarna har upptäckts i efterhand och Socialstyrelsen har därefter ändrat de tidigare besluten.

 • LSS-insatser till funktionsnedsatta ökar 2016-03-22 09:30

  Kommunernas insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, fortsätter att öka. Under 2015 beviljades drygt 117 000 insatser, bland annat för daglig verksamhet, plats på vuxenboende eller personlig assistans. Totalt beviljades 3 000 fler insatser än året innan.

 • Färre äldre bor i särskilt boende 2016-03-16 09:00

  Drygt 87 900 äldre över 65 år bodde permanent i särskilt boende förra året. Det är en minskning med 800 personer jämfört 2014, visar Socialstyrelsens statistik på området.

 • Fler svårt hjärtsjuka barn överlever 2016-03-10 09:00

  Betydligt fler barn som föds med svåra hjärtfel överlever sin ettårsdag, visar statistik från Socialstyrelsen.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05

Maria Gåsste
Presschef
075–247 40 41

Jan Ekman
Pressekreterare
075-247 36 05

Maria Stomrud
Pressekreterare
075-247 45 47

Petra Berg
Pressekreterare
075-247 40 63

Hanna Anander
Pressekreterare
075-247 37 41