/

Pressrum

Socialstyrelsens presstjänst kan hjälpa dig som journalist att hitta rätt person att intervjua. Vi ger också aktuell information om vår verksamhet, bland annat om nyutkomna rapporter, statistik, regler och rekommendationer.

Du som vill kan prenumerera på våra pressmeddelanden. Genom att anmäla dig samtycker du till att Socialstyrelsen behandlar uppgifterna i ett prenumerationsregister. När du inte längre vill vara med i registret meddelar du oss och dina uppgifter tas då bort.

Begäran om allmän handling

Om du vill söka efter ärenden i Socialstyrelsens diarium tar du kontakt med någon av myndighetens registratorer. Ärenden som är mer än tre år gamla finns i arkivet. Registratorer och arkivarier nås via vår växel, 075–247 30 00, eller socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.

 

Pressmeddelanden och nyheter

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Färre patienter läggs in på sjukhus 2015-09-25 10:00

  Antalet patienter som lades in på sjukhus var under 2014 det lägsta på fem år. Till exempel var det betydligt färre som skrevs in på sjukhus på grund av influensa jämfört med åren innan. Samtidigt vårdas allt fler för narkotikaanvändning.

 • Aborterna sker allt tidigare 2015-09-08 10:00

  Aborterna i Sverige sker allt tidigare i graviditeten och oftast används läkemedelsbehandling som metod. Förra året var 88 procent av aborterna medicinska, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

 • Olika villkor slår mot funktionshindrade 2015-09-01 09:00

  I Sverige har knappt 20 000 funktionshindrade personlig assistans. En ny kartläggning visar att kommunernas olika riktlinjer skapar ojämlika villkor. Beroende på var man bor skiljer både ersättningsnivåer och möjlighet att få assistans vid arbete, studier, fritidsaktiviteter och städning.

 • Olivia Wigzell ny generaldirektör för Socialstyrelsen 2015-08-20 13:30

  Regeringen har utsett Olivia Wigzell till ny generaldirektör för Socialstyrelsen.

 • Ökat antal drogrelaterade dödsfall 2015-08-18 07:30

  Antalet drogrelaterade dödsfall som rapporteras in till Socialstyrelsens dödsorsaksregister har det senaste året ökat kraftigt både bland kvinnor och män.

 • Minst kompetensutveckling till oerfarna barnutredare 2015-07-07 10:00

  Över 4 000 socialsekreterare som arbetar med barn och unga fick under förra året ta del av en mångmiljonsatsning på kompetensutveckling. Få insatser riktades dock till vikarier och handläggare utan socionomexamen, visar Socialstyrelsens utvärdering.

 • Svagheter med valfrihetssystem för de mest utsatta 2015-07-01 13:00

  Möjligheten att välja utförare i omsorgen kan ha positiva effekter för dem som kan göra välinformerade val. Men när det gäller de mest sjuka och utsatta som har svårt att välja själva, finns det brister. Det visar Socialstyrelsens uppföljning av den statliga satsningen på valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet, LOV.

 • HSAN flyttar till Socialstyrelsen 2015-07-01 10:00

  Idag den 1 juli flyttar Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) från Kammarkollegiet till Socialstyrelsen. HSAN beslutar i frågor om behörighet för hälso- och sjukvårdspersonal, exempelvis återkallelse av legitimation.

 • Stora regionala skillnader i antalet organdonatorer 2015-06-30 09:00

  Trots att antalet organdonatorer slår rekord ser situationen väldigt olika ut i landet, visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Norra Sverige har i genomsnitt 21,5 donatorer per miljon invånare, medan siffran bara är knappt hälften i den sydöstra regionen.

 • Studie ger starka skäl att minska psykisk ohälsa och missbruk 2015-06-30 08:30

  Att växa upp med missbruk eller allvarlig psykisk sjukdom ger allvarliga konsekvenser för barns hälsa, skolgång och arbetsliv. En ny forskarrapport visar även att det finns stora samhällsvinster att göra, 35 miljarder årligen, om ohälsan i gruppen kan sänkas till samma nivå som i övriga befolkningen.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05

Maria Gåsste
Presschef
075–247 40 41

Jan Ekman
Pressekreterare
075-247 36 05

Maria Stomrud
Pressekreterare
075-247 45 47

Petra Berg
Pressekreterare
075-247 40 63

Hanna Anander
Pressekreterare
075-247 37 41