/

Pressrum

Socialstyrelsens presstjänst kan hjälpa dig som journalist att hitta rätt person att intervjua. Vi ger också aktuell information om vår verksamhet, bland annat om nyutkomna rapporter, statistik, regler och rekommendationer.

Du som vill kan prenumerera på våra pressmeddelanden. Genom att anmäla dig samtycker du till att Socialstyrelsen behandlar uppgifterna i ett prenumerationsregister. När du inte längre vill vara med i registret meddelar du oss och dina uppgifter tas då bort.

Begäran om allmän handling

Om du vill söka efter ärenden i Socialstyrelsens diarium tar du kontakt med någon av myndighetens registratorer. Ärenden som är mer än tre år gamla finns i arkivet. Registratorer och arkivarier nås via vår växel, 075–247 30 00, eller socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.

 

Pressmeddelanden och nyheter

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Långvarigt ekonomiskt bistånd planar ut 2015-10-27 09:00

  De senaste årens ökning av personer som får långvarigt ekonomiskt bistånd har avstannat. Samtidigt är de regionala skillnaderna stora, visar Socialstyrelsens öppna jämförelser.

 • Ensamboende och kvinnor mindre nöjda med hemtjänsten 2015-10-23 09:00

  Äldre som bor ensamma är mindre nöjda och trygga med sin hemtjänst än de som bor ihop med någon, det gäller särskilt kvinnor. Det visar Socialstyrelsens årliga undersökning till alla med äldreomsorg – med resultat ner på enskilda verksamheter. Den visar även att förtroendet för personalen minskat.

 • Färre vårdade för halkolyckor 2015-10-14 09:00

  Under 2014 minskade antalet personer som lades in på sjukhus till följd av fallolyckor orsakade av snö och is.

 • Oskuldskontroller är förbjudna 2015-10-08 14:30

  Med anledning av medierapporteringen vill Socialstyrelsen förtydliga att så kallade oskuldskontroller och oskuldsintyg inte är tillåtna enligt svensk lagstiftning.

 • Fortsatt många organdonatorer 2015-10-05 10:00

  Hittills i år har 127 avlidna personer blivit organdonatorer. Det tyder på att 2014 års siffror, som var de högsta någonsin, håller i sig. ”Att vården prioriterar donationsfrågan betyder mycket. En enda donator kan rädda livet på upp till åtta personer”, säger utredaren Josefina Meyer.

 • Ökad amning men regionala skillnader 2015-10-05 09:00

  Vid nio månaders ålder ammas allt fler barn, men de regionala skillnaderna fortsätter att vara stora. Även andelen spädbarnsföräldrar som röker skiftar mellan landets olika delar.

 • Förslag till stärkt kvalitet på HVB för missbruk 2015-09-29 10:00

  Vården och omsorgen som ges vid missbruk och beroende behöver utvecklas. Socialstyrelsen föreslår en kartläggning av vilka vård- och behandlingsinsatser som ges till personer med missbruks- och beroendeproblem.

 • Färre patienter läggs in på sjukhus 2015-09-25 10:00

  Antalet patienter som lades in på sjukhus var under 2014 det lägsta på fem år. Till exempel var det betydligt färre som skrevs in på sjukhus på grund av influensa jämfört med åren innan. Samtidigt vårdas allt fler för narkotikaanvändning.

 • Aborterna sker allt tidigare 2015-09-08 10:00

  Aborterna i Sverige sker allt tidigare i graviditeten och oftast används läkemedelsbehandling som metod. Förra året var 88 procent av aborterna medicinska, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

 • Olika villkor slår mot funktionshindrade 2015-09-01 09:00

  I Sverige har knappt 20 000 funktionshindrade personlig assistans. En ny kartläggning visar att kommunernas olika riktlinjer skapar ojämlika villkor. Beroende på var man bor skiljer både ersättningsnivåer och möjlighet att få assistans vid arbete, studier, fritidsaktiviteter och städning.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05

Maria Gåsste
Presschef
075–247 40 41

Jan Ekman
Pressekreterare
075-247 36 05

Maria Stomrud
Pressekreterare
075-247 45 47

Petra Berg
Pressekreterare
075-247 40 63

Hanna Anander
Pressekreterare
075-247 37 41