/

Pressrum

Socialstyrelsens presstjänst kan hjälpa dig som journalist att hitta rätt person att intervjua. Vi ger också aktuell information om vår verksamhet, bland annat om nyutkomna rapporter, statistik, regler och rekommendationer.

Du som vill kan prenumerera på våra pressmeddelanden. Genom att anmäla dig samtycker du till att Socialstyrelsen behandlar uppgifterna i ett prenumerationsregister. När du inte längre vill vara med i registret meddelar du oss och dina uppgifter tas då bort.

Begäran om allmän handling

Om du vill söka efter ärenden i Socialstyrelsens diarium tar du kontakt med någon av myndighetens registratorer. Ärenden som är mer än tre år gamla finns i arkivet. Registratorer och arkivarier nås via vår växel, 075–247 30 00, eller socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.

 

Pressmeddelanden och nyheter

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Färre äldre bor i särskilt boende 2016-03-16 09:00

  Drygt 87 900 äldre över 65 år bodde permanent i särskilt boende förra året. Det är en minskning med 800 personer jämfört 2014, visar Socialstyrelsens statistik på området.

 • Fler svårt hjärtsjuka barn överlever 2016-03-10 09:00

  Betydligt fler barn som föds med svåra hjärtfel överlever sin ettårsdag, visar statistik från Socialstyrelsen.

 • Många orsaker bakom narkotikadöd 2016-02-29 10:30

  Socialstyrelsen har gått igenom dödsorsaksintyg för 2014 och analysen ger en mer nyanserad bild av den narkotikarelaterade dödligheten. Självmord, läkemedel, blandmissbruk och nätdroger är viktiga orsaker till dödsfallen.

 • Enklare att ansöka om legitimation 2016-02-29 10:00

  Nu ska det bli lättare för personer som har utbildning utanför EU och EES att ansöka om legitimation inom hälso- och sjukvården. Idag lanserar Socialstyrelsen en ny webbplats som ska underlätta för den som vill ansöka.

 • Lägesrapport för vård och omsorg om äldre 2016-02-26 11:00

  Äldre över 65 år som bor hemma i ordinärt boende får i högre grad insatser från den kommunala hälso- och sjukvården jämfört dem som bor i särskilt boende. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport 2016 för vård och omsorg om äldre.

 • Ökad tillgång på hälso- och sjukvårdspersonal 2016-02-26 09:30

  Tillgången på läkare, sjuksköterskor och barnmorskor fortsätter att öka. Samtidigt är efterfrågan på personal stor. – Några olika sätt som landstingen mött personalbristen på är omfördelning av arbetsuppgifter och serviceorganisationer som överlåter icke-medicinska uppgifter till annan personal, säger utredaren Magnus Göransson.

 • Sämre hälsa hos barn i HVB och familjehem 2016-02-25 09:00

  Barn som under sin uppväxt har placerats utanför sitt hem har kortare utbildning, sämre psykisk hälsa och hög användning av psykofarmaka. I Socialstyrelsens lägesrapport ingår även nya analyser som visar att tandhälsan är betydligt sämre än hos andra barn.

 • Unga funktionshindrade får antipsykosläkemedel utan diagnos 2016-02-23 09:00

  Många barn och unga med utvecklingsstörning och autism behandlas med antipsykotiska läkemedel under långa perioder, trots att de inte fått någon psykiatrisk diagnos. Bland unga i LSS-boende kan det röra sig om uppemot 30 procent, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

 • Kartläggning av orosanmälningar i 22 kommuner 2016-02-19 09:00

  Trots ett ansträngt läge hinner de flesta kommuner hantera så kallade orosanmälningar, som ska göras när det finns misstankar om att barn far illa. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort av 22 kommuner.

 • Större fokus på kvalitet och säkerhet i nya HVB-regler 2016-02-12 15:00

  Krav på säkerhetsrutiner och tydligare fokus på den enskildes behov. Det är några av de viktigaste förändringarna i Socialstyrelsens förslag till ny HVB-föreskrift som nu skickas ut på remiss.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05

Maria Gåsste
Presschef
075–247 40 41

Jan Ekman
Pressekreterare
075-247 36 05

Maria Stomrud
Pressekreterare
075-247 45 47

Petra Berg
Pressekreterare
075-247 40 63

Hanna Anander
Pressekreterare
075-247 37 41