/

Pressrum

Socialstyrelsens presstjänst kan hjälpa dig som journalist att hitta rätt person att intervjua. Vi ger också aktuell information om vår verksamhet, bland annat om nyutkomna rapporter, statistik, regler och rekommendationer.

Du som vill kan prenumerera på våra pressmeddelanden. Genom att anmäla dig samtycker du till att Socialstyrelsen behandlar uppgifterna i ett prenumerationsregister. När du inte längre vill vara med i registret meddelar du oss och dina uppgifter tas då bort.

Begäran om allmän handling

Om du vill söka efter ärenden i Socialstyrelsens diarium tar du kontakt med någon av myndighetens registratorer. Ärenden som är mer än tre år gamla finns i arkivet. Registratorer och arkivarier nås via vår växel, 075–247 30 00, eller socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.

 

Pressmeddelanden och nyheter

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Allt fler utbildar sig till fysioterapeuter 2016-05-02 09:00

  Yrkesgruppen fysioterapeuter, som tidigare kallades sjukgymnaster, har ökat stadigt sedan mitten av 1990-talet. Det visar statistik från Socialstyrelsen över antalet utfärdade legitimationer.

 • Gravida bör få information om fosterrörelser 2016-04-29 14:00

  Mödravården bör rutinmässigt informera gravida om fosterrörelser. Om kvinnan upplever färre och svagare rörelser i slutet av graviditeten bör hon uppmanas att ta kontakt med vården. Socialstyrelsen ger även råd om riskbedömning och i vissa fall undersökningar.

 • Socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2015 2016-04-28 09:00

  Hemtjänst och boendestöd var under 2015 de vanligaste socialtjänstinsatserna till personer i åldern 0-64 år med funktionsnedsättning. Det framgår av Socialstyrelsens statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2015.

 • Socialstyrelsen tecknar avtal om kunskapsprov 2016-04-26 10:00

  Socialstyrelsen ger Umeå universitet i uppdrag att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för läkare som är utbildade utanför EU och EES. Från och med oktober 2016 ska läkarnas teoretiska och praktiska kunskaper kunna bedömas med kunskapsproven.

 • Socialtjänstinsatser till äldre 2015 2016-04-21 09:00

  Plats i särskilt boende, hemtjänst i bostaden samt trygghetslarm är fortsatt de vanligaste insatserna för äldre personer. Det visar Socialstyrelsens statistik om socialtjänstinsatser till äldre för 2015.

 • Magnetkamera kan öka säkerhet om barns ålder 2016-04-20 11:45

  Socialstyrelsens granskning av vetenskapliga studier om medicinsk åldersbedömning visar att magnetkamera kan minska risken för att barn bedöms som vuxna jämfört med traditionell röntgen. SBU:s genomgång av andra icke-radiologiska metoder visar att dessa saknar vetenskapligt stöd.

 • Fallolyckor och läkemedel utgör största riskerna för vårdskador inom kommunala hälso- och sjukvården 2016-04-14 10:00

  De största riskerna för personer att drabbas av vårdskador inom den kommunala hälso- och sjukvården utgörs av fallolyckor och läkemedel. Samtidigt behövs fler förebyggande insatser även inom andra områden, till exempel för att förhindra och behandla undernäring. Det framgår av Socialstyrelsens lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016.

 • Användningen av magsyremedicin ökar 2016-04-12 09:00

  Allt fler hämtar ut magsyremedel, och varje person hämtar ut betydlig större mängder än tidigare.

 • Ökad risk för ohälsa i hbtq-gruppen 2016-04-07 09:00

  Långvarig och allvarlig stress till följd av diskriminering skapar ökad psykisk ohälsa bland hbtq-personer. Det är vanligare med bland annat depressioner, psykoser och riskbruk av alkohol, visar en ny studie. Det finns även en ökad risk för självmord.

 • Världshälsodagen – i år med fokus på diabetes 2016-04-07 09:00

  Idag den 7 april är det Världshälsodagen och i år är temat diabetes. Sjukdomen har ökat kraftigt i hela världen. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är det ungefär 9 procent av den vuxna befolkning som är drabbad. Mest ökar sjukdomen i låg- och medelinkomstländer.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05

Maria Gåsste
Presschef
075–247 40 41

Jan Ekman
Pressekreterare
075-247 36 05

Maria Stomrud
Pressekreterare
075-247 45 47

Petra Berg
Pressekreterare
075-247 40 63

Hanna Anander
Pressekreterare
075-247 37 41