/

Pressrum

Socialstyrelsens presstjänst kan hjälpa dig som journalist att hitta rätt person att intervjua. Vi ger också aktuell information om vår verksamhet, bland annat om nyutkomna rapporter, statistik, regler och rekommendationer.

Du som vill kan prenumerera på våra pressmeddelanden. Genom att anmäla dig samtycker du till att Socialstyrelsen behandlar uppgifterna i ett prenumerationsregister. När du inte längre vill vara med i registret meddelar du oss och dina uppgifter tas då bort.

Begäran om allmän handling

Om du vill söka efter ärenden i Socialstyrelsens diarium tar du kontakt med någon av myndighetens registratorer. Ärenden som är mer än tre år gamla finns i arkivet. Registratorer och arkivarier nås via vår växel, 075–247 30 00, eller socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.

 

Pressmeddelanden och nyheter

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Få har tagit del av jobbstimulans 2016-01-25 10:00

  Få med ekonomiskt bistånd har tagit del av jobbstimulansreformen. Under juni månad 2015 rörde det sig endast om drygt 2000 personer, enligt Socialstyrelsens undersökning.

 • Svårt för kommuner att klara arbetet med ensamkommande barn och unga 2016-01-22 08:30

  Många kommuner har stora svårigheter att klara arbetet med ensamkommande barn och ungdomar. En fördjupad kartläggning visar till exempel att 43 av 50 tillfrågade kommuner inte har tillräckliga möjligheter att följa upp placeringarna.

 • Behandling vid allvarligt beroende regleras 2016-01-20 12:00

  Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd som reglerar behandling vid allvarligt beroende av bland annat heroin, morfin, opium samt även smärtstillande läkemedel.

 • Sjukskrivningsstöd integreras i journalsystem 2016-01-20 11:00

  Socialstyrelsen lanserar nu en e-tjänst som gör det möjligt att integrera myndighetens rekommendationer för sjukskrivning i hälso- och sjukvårdens journal- och intygssystem.

 • Smärtlindring vid förlossning skiljer stort 2015-12-17 09:30

  Andelen förstföderskor som får ryggbedövning för att lindra smärtorna vid vaginal förlossning skiljer stort, från 37 till 63 procent i de olika landstingen. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. De regionala skillnaderna är också stora när det gäller andelen kvinnor som föder med kejsarsnitt och som drabbas av allvarliga bristningar.

 • Oförändrade tillstånd för transplantationer och behandling av svåra brännskador 2015-12-16 15:00

  Ansvaret för lung-, hjärt- och levertransplantationer samt behandling av svåra brännskador blir kvar på de sjukhus där de utförs idag. Det beslutade Rikssjukvårdsnämnden på sitt möte den 16 december.

 • Lungcancer minskar hos män men ökar hos kvinnor 2015-12-16 10:30

  Under de senaste 20 åren har lungcancer minskat hos män men ökat hos kvinnor. Det totala antalet personer som fick lungcancer år 2014 var 4 023. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

 • Fortsatt ökning av väntetiderna på akuten 2015-12-16 09:00

  Den totala genomsnittliga väntetiden på landets akutmottagningar har ökat något sedan förra året, och ett besök tar 2015 nästan tre timmar. Skillnaderna mellan sjukhusens akutmottagningar är fortsatt stora. Det visar Socialstyrelsens årliga uppföljning.

 • Mer flexibla regler för HVB 2015-12-15 16:15

  Omkring 30 000 ensamkommande barn och unga väntas söka asyl i Sverige under 2015. För att kommunerna ska klara av att ordna boendeplatser har Socialstyrelsen beslutat om tillfälliga undantag från föreskrifterna om hem för vård eller boende, HVB.

 • Små förändringar av cancerväntetiderna 2015-12-15 10:45

  Väntetiderna inom cancervården är fortsatt långa och skiljer stort inom landet. Inga större förändringar har skett under de senaste fem åren. Undantaget är patienter med njurcancer där väntetiderna ökat, medan väntetiderna vid vissa former av prostatacancer har blivit kortare.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05

Maria Gåsste
Presschef
075–247 40 41

Jan Ekman
Pressekreterare
075-247 36 05

Maria Stomrud
Pressekreterare
075-247 45 47

Petra Berg
Pressekreterare
075-247 40 63

Hanna Anander
Pressekreterare
075-247 37 41