/

Pressrum

Socialstyrelsens presstjänst kan hjälpa dig som journalist att hitta rätt person att intervjua. Vi ger också aktuell information om vår verksamhet, bland annat om nyutkomna rapporter, statistik, regler och rekommendationer.

Du som vill kan prenumerera på våra pressmeddelanden. Genom att anmäla dig samtycker du till att Socialstyrelsen behandlar uppgifterna i ett prenumerationsregister. När du inte längre vill vara med i registret meddelar du oss och dina uppgifter tas då bort.

Begäran om allmän handling

Om du vill söka efter ärenden i Socialstyrelsens diarium tar du kontakt med någon av myndighetens registratorer. Ärenden som är mer än tre år gamla finns i arkivet. Registratorer och arkivarier nås via vår växel, 075–247 30 00, eller socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.

 

Pressmeddelanden och nyheter

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Lägesrapport för vård och omsorg om äldre 2016-02-26 11:00

  Äldre över 65 år som bor hemma i ordinärt boende får i högre grad insatser från den kommunala hälso- och sjukvården jämfört dem som bor i särskilt boende. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport 2016 för vård och omsorg om äldre.

 • Ökad tillgång på hälso- och sjukvårdspersonal 2016-02-26 09:30

  Tillgången på läkare, sjuksköterskor och barnmorskor fortsätter att öka. Samtidigt är efterfrågan på personal stor. – Några olika sätt som landstingen mött personalbristen på är omfördelning av arbetsuppgifter och serviceorganisationer som överlåter icke-medicinska uppgifter till annan personal, säger utredaren Magnus Göransson.

 • Sämre hälsa hos barn i HVB och familjehem 2016-02-25 09:00

  Barn som under sin uppväxt har placerats utanför sitt hem har kortare utbildning, sämre psykisk hälsa och hög användning av psykofarmaka. I Socialstyrelsens lägesrapport ingår även nya analyser som visar att tandhälsan är betydligt sämre än hos andra barn.

 • Unga funktionshindrade får antipsykosläkemedel utan diagnos 2016-02-23 09:00

  Många barn och unga med utvecklingsstörning och autism behandlas med antipsykotiska läkemedel under långa perioder, trots att de inte fått någon psykiatrisk diagnos. Bland unga i LSS-boende kan det röra sig om uppemot 30 procent, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

 • Kartläggning av orosanmälningar i 22 kommuner 2016-02-19 09:00

  Trots ett ansträngt läge hinner de flesta kommuner hantera så kallade orosanmälningar, som ska göras när det finns misstankar om att barn far illa. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort av 22 kommuner.

 • Större fokus på kvalitet och säkerhet i nya HVB-regler 2016-02-12 15:00

  Krav på säkerhetsrutiner och tydligare fokus på den enskildes behov. Det är några av de viktigaste förändringarna i Socialstyrelsens förslag till ny HVB-föreskrift som nu skickas ut på remiss.

 • Utökade möjligheter till IVF föreslås 2016-02-01 11:15

  Fler vårdgivare än idag bör få erbjuda assisterad befruktning, IVF, med donerade könsceller. Det anser Socialstyrelsen som nu föreslår en lagändring.

 • Psykisk ohälsa vanlig när barn dör i brott 2016-02-01 11:00

  De flesta barn som dör till följd av brott dödas av en förälder visar Socialstyrelsens dödsfallsutredningar av 35 barn. I mer än hälften av dessa fall förekommer akuta psykoser eller att föräldern tagit, eller planerat att ta sitt liv i samband med brottet.

 • Nya riktlinjer för MS och Parkinson 2016-02-01 09:00

  Socialstyrelsen har tagit fram de första nationella riktlinjerna för MS och Parkinsons sjukdom. Rekommendationerna ger fler kroniskt sjuka patienter tillgång till personal med stor erfarenhet av sjukdomarna och avancerad behandling.

 • Fler självmord bland unga bör utredas 2016-01-28 08:00

  Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tagit fram ett nytt stödmaterial om hur kommuner kan utreda självmord bland unga. Utredningarna ger kunskap som kan vara värdefull för att förebygga nya självmord.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05

Maria Gåsste
Presschef
075–247 40 41

Jan Ekman
Pressekreterare
075-247 36 05

Maria Stomrud
Pressekreterare
075-247 45 47

Petra Berg
Pressekreterare
075-247 40 63

Hanna Anander
Pressekreterare
075-247 37 41