/
/

Pressmeddelanden

Här hittar du de senaste pressmeddelandena från Socialstyrelsen.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Sjukvårdens insatser för våldsutsatta kvinnor och barn granskas 2013-01-24 09:30

  Socialstyrelsen inleder den första nationella tillsynen av hälso- och sjukvårdens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Inspektioner kommer att göras på 90 akutmottagningar, vårdcentraler, gynekologiska mottagningar och mottagningar inom den psykiatriska öppenvården i hela landet.

 • Stora skillnader i landstingens hjärnskaderehabilitering 2012-12-19 09:00

  Patienter med traumatisk hjärnskada får olika rehabilitering beroende på vilket landsting de vänder sig till. Många landsting saknar vissa av de personalkategorier som krävs för att rehabiliteringen ska bli fullgod.

 • Landstingen olika bra på att fråga om levnadsvanor 2012-12-12 09:00

  Fyra av fem svenskar är positiva till att sjukvården frågar om deras vanor när det gäller tobak, alkohol, mat och motion. Men hur många som faktiskt får frågor om levnadsvanor varierar mellan landstingen. Det visar den första öppna jämförelsen av hälso- och sjukvårdens sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete.

 • Vanligt att familjehemsplaceringar avbryts i förtid 2012-11-30 10:00

  Varje år är runt 17 500 barn placerade i familjehem. En ny studie visar att omkring var fjärde placering avbryts i förtid. Detta trots att barnet i många fall varit placerat så länge som tio år i samma hem. – Oftast är det familjehemmet som avbryter placeringen och det gäller barn i alla åldrar, säger projektledaren Marie Berlin.

 • Minskad dödlighet i cancer och hjärtinfarkt 2012-11-27 09:00

  Allt färre personer dör till följd av cancer och hjärtinfarkt. Det visar en ny stor jämförelse av svensk hälso- och sjukvård. Samtidigt finns det regionala ojämlikheter när det gäller exempelvis njursjukvård, behandling av benskörhet och landstingens kostnadseffektivitet. Även patienternas förtroende för vården skiftar kraftigt.

 • Stora skillnader i väntetid för cancervård 2012-10-30 11:35

  Väntetiderna för cancervård skiljer stort beroende på var i landet man bor. En ny rapport visar också att det ofta dröjer över en månad från att sjukvården diagnostiserat prostatacancer hos en person till att patienten informeras. "Tidsglappet innebär att patienten tvingas leva onödigt länge i ovisshet", säger projektledaren Marianne Hanning.

 • Kraftig ökning av adhd-läkemedel till vuxna 2012-10-29 10:00

  Antalet personer som behandlas med adhd-läkemedel har ökat kraftigt. Framförallt ökar förskrivningen till vuxna. Omkring 30 procent av dem får samtidigt fler andra narkotikaklassade preparat. En analys från Socialstyrelsen visar att det finns tecken på missbruk i gruppen.

 • Allt fler behöver långvarigt ekonomiskt bistånd 2012-10-25 09:00

  Andelen personer som långa perioder inte klarar sin försörjning har ökat. Majoriteten av dem som söker ekonomiskt bistånd gör det på grund av arbetslöshet och sjukdom. Trots det saknas i hög utsträckning formaliserade rutiner för samarbete mellan kommuner och Arbetsförmedlingen, Kronofogdemyndigheten, hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.

 • Socialstyrelsen inleder nationell granskning av gruppbostäder 2012-10-24 09:15

  Socialstyrelsen kommer under november att inspektera 100 LSS-boenden för vuxna personer med utvecklingsstörning eller autism. I 10 av 52 berörda kommuner granskas också skälen bakom långa väntetider för verkställande av beslut om insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service.

 • Antalet organdonatorer fortsätter att minska 2012-10-05 10:00

  Inför årets Donationsvecka visar Socialstyrelsens siffror att antalet avlidna organdonatorer hittills i år har minskat till 102 jämfört med 111 under samma period förra året. Även organdonationerna från levande personer minskar, vilket är ett trendbrott efter flera års ökning.