/
/

Pressmeddelanden

Här hittar du de senaste pressmeddelandena från Socialstyrelsen.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Information om hur dina personuppgifter behandlas när du prenumererar på våra pressmeddelanden

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Stroke ökar i yngre medelåldern 2013-03-25 10:00

  Allt färre i befolkningen drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Men bland kvinnor och män 35–44 år har risken att få stroke ökat med 21 respektive 15 procent sedan mitten på 1990-talet. Särskilt oroande är resultaten bland dem med kort utbildning.

 • Kraftig underrapportering av ECT 2013-03-06 10:00

  Knappt hälften av de cirka 40 000 ECT-behandlingar som utfördes i landet under ett år rapporterades in till Socialstyrelsens patientregister. Dels finns en kraftig underrapportering från landstingen. Dels utförs många elbehandlingar av annan personal än läkare, och då omfattas inte vårdgivaren av uppgiftsskyldigheten.

 • Lägre utbildade får sämre resultat av cancervård 2013-03-05 10:00

  Patienter med tjock- och ändtarmscancer med en lägre utbildningsnivå får inte i samma utsträckning den diagnostik och behandling som Socialstyrelsen rekommenderar. Dessutom är resultatet av vården sämre än för dem med högre utbildning. Samma tendens finns inom bröst-och prostatacancervården.

 • Större risk att insjukna i schizofreni för utrikesfödda 2013-02-28 11:00

  Personer som har invandrat till Sverige löper större risk att insjukna i schizofreni än personer födda i Sverige. Socialstyrelsen kan också konstatera att många av dessa personer saknar läkemedelsbehandling, framför allt utrikesfödda män med schizofreni.

 • Funktionsnedsatta löper fördubblad risk att dö i cancer 2013-02-01 09:30

  Funktionsnedsatta som får cancer har sämre chans än andra cancerpatienter att överleva. Det är en av slutsatserna i Socialstyrelsens årliga lägesrapport, som också visar att det finns kompetensbrister inom hemtjänsten.

 • Allvarliga brister i utredning om hotade barn 2013-01-31 14:00

  Socialstyrelsen kritiserar Töreboda kommun för allvarliga brister i socialtjänstens hantering av två systrar som sökt stöd och skydd från misshandel och våld.

 • Specialistsjuksköterskorna blir färre och äldre 2013-01-31 10:00

  I hälften av landets landsting råder det brist på alla kategorier av specialistläkare. Dessutom har många landsting brist på specialistsjuksköterskor, en yrkesgrupp som blivit 20 procent färre på femton år. Bara ett landsting bedömer att tillgången på psykiatrisjuksköterskor är tillräcklig, detsamma gäller operationssjuksköterskor.

 • Sjukvårdens insatser för våldsutsatta kvinnor och barn granskas 2013-01-24 09:30

  Socialstyrelsen inleder den första nationella tillsynen av hälso- och sjukvårdens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Inspektioner kommer att göras på 90 akutmottagningar, vårdcentraler, gynekologiska mottagningar och mottagningar inom den psykiatriska öppenvården i hela landet.

 • Stora skillnader i landstingens hjärnskaderehabilitering 2012-12-19 09:00

  Patienter med traumatisk hjärnskada får olika rehabilitering beroende på vilket landsting de vänder sig till. Många landsting saknar vissa av de personalkategorier som krävs för att rehabiliteringen ska bli fullgod.

 • Landstingen olika bra på att fråga om levnadsvanor 2012-12-12 09:00

  Fyra av fem svenskar är positiva till att sjukvården frågar om deras vanor när det gäller tobak, alkohol, mat och motion. Men hur många som faktiskt får frågor om levnadsvanor varierar mellan landstingen. Det visar den första öppna jämförelsen av hälso- och sjukvårdens sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete.