/
/

Pressmeddelanden

Här hittar du de senaste pressmeddelandena från Socialstyrelsen.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Bristande myndighetsstöd vid dödligt relationsvåld 2014-02-03 10:00

  Socialstyrelsen har sedan 2012 utrett tolv kvinnors död efter att de utsatts för brott av en man som de haft en nära relation med. Flertalet hade haft kontakt med myndigheter som kände till våldet. I dödsfallsutredningarna finns exempel på att efterlevnaden av lagar och regelverk brister.

 • Vanligare med lugnande medel och sömnpreparat för lågutbildade kvinnor 2014-02-03 09:00

  Lågutbildade kvinnor använder nästan tre gånger mer lugnande medel och sömnpreparat än högutbildade kvinnor. Det är ett av resultaten i Socialstyrelsens årliga lägesrapport om vården och omsorgen.

 • Fortsatt brist på läkare och specialistsjuksköterskor 2014-01-31 09:30

  Efterfrågan är större än tillgången på vårdpersonal inom en lång rad områden, framför allt saknas specialiserade läkare och sjuksköterskor. Den rådande bristen på barnmorskor väntas bli än större framöver på många håll. Det framgår av Socialstyrelsens årliga rapport om tillgång och efterfrågan på hälso- och sjukvårds och tandvårdspersonal.

 • Hudcancer den cancerform som ökar mest 2014-01-15 15:20

  Under 2012 rapporterades 57 270 fall av elakartad cancer till cancerregistret, i nivå med året före, av dessa fick 45 413 personer en cancerdiagnos för första gången. Bland de olika cancerformerna har malignt melanom och övrig hudcancer den snabbaste ökningstakten.

 • Väntan på akuten allt längre 2013-12-11 11:30

  Väntetiden på landets akutmottagningar blir allt längre och skillnaderna i landet är kraftiga. Det visar Socialstyrelsens kartläggning av väntetiderna på Sveriges 70 akutmottagningar vid sjukhus.

 • Stor förbättringspotential för behandling av diabetes 2013-12-03 10:00

  Överlevnaden för dem som drabbas av cancer och hjärt- och kärlsjukdomar förbättras. Blodtryck och blodfetter kan sänkas för fler diabetespatienter, och antalet operationer vid svår fetma ökar. När patienterna själva skattar vården får sjukhusen bättre betyg än vårdcentralerna.

 • Oacceptabla skillnader i väntetid för cancerpatienter 2013-10-30 09:00

  För tredje året i rad visar Socialstyrelsens granskning att de stora regionala skillnaderna i väntetider för cancervård består.

 • Små kommuner saknar ofta juridisk kompetens om ekonomiskt bistånd 2013-10-29 09:00

  Mer än hälften av landets kommuner saknar juridiskt stöd vid handläggningen av ekonomiskt bistånd. En stor majoritet saknar rutiner för hanteringen av skyddade personuppgifter. Samtidigt ökar behovet av långvarig hjälp med försörjningen i hela landet.

 • Omfattande arbete om de mest sjuka äldre 2013-10-02 09:00

  Socialstyrelsen presenterar idag sina satsningar för att förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Det handlar bland annat om utvecklade nationella riktlinjer och underlag för statistikinsamling, öppna jämförelser och utbildningar.

 • Säkrare vård för extremt för tidigt födda 2013-10-01 09:30

  Risken att barn som föds före den 28 graviditetsveckan dör minskar om vården sker vid ett universitetssjukhus, dessutom minskar riskerna för allvarliga hjärnskador. Socialstyrelsen rekommenderar nu hälso- och sjukvården att förbättra ambulanstransporterna så att skillnaderna i tillgång till specialiserad vård jämnas ut i landet.