/
/

Pressmeddelanden

Här hittar du de senaste pressmeddelandena från Socialstyrelsen.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Tydligt förhöjd dödlighet bland äldre med psykofarmaka 2013-06-17 09:00

  Många äldre med psykisk sjukdom får inte lämplig vård – och det ger allvarliga konsekvenser. Det visar en ny studie från Socialstyrelsen. Äldre som långvarigt behandlas med psykofarmaka har exempelvis ökad dödlighet och risk att drabbas av fallolyckor och mag-tarmblödningar.

 • Socialstyrelsen föreslår nationell screening av tarmcancer 2013-06-13 09:00

  Tjock- och ändtarmscancer är den näst mest dödliga cancerformen i Sverige, nästan 2 700 avlider i sjukdomen varje år. Men det finns en effektiv metod för att upptäcka cancern tidigt. Därför rekommenderar Socialstyrelsen att hälso- och sjukvården erbjuder alla i åldrarna 60-74 år att testa sig vartannat år.

 • PIP-implantat bör opereras ut i förebyggande syfte 2013-06-04 13:00

  Bröstimplantat tillverkade av Poly Implant Prothése (PIP) har sämre mekanisk hållbarhet och innehåller i en del fall ett vävnadsirriterande ämne i väsentligt högre grad än andra silikonbröstimplantat.

 • Ny kartläggning av hemlöshet bland EU-migranter 2013-05-28 09:00

  Åtta av tio hemlösa EU-migranter i Sverige är män. Hälften sover utomhus eller i tält, bil eller husvagn. De är här för att söka arbete, men blir snabbt hemlösa när jobben och därmed inkomsterna uteblir. Det är några av resultaten i en ny rapport från Socialstyrelsen om hemlöshet bland utrikesfödda.

 • Många saknar garanti om snabbt svar på trygghetslarm 2013-05-16 10:00

  Äldre med trygghetslarm har inte samma förutsättningar att känna sig trygga i alla delar av landet. 43 procent av kommunerna garanterar svar på larmet inom fem minuter medan 46 procent inte lämnar någon tidsgaranti alls. Det visar Äldreguiden, som i dag uppdateras med nya uppgifter på kommun- och enhetsnivå.

 • Stora skillnader i väntetid mellan landstingen 2013-05-15 09:00

  Väntetiderna inom primärvård och specialistvård har minskat över åren. Men fortfarande är skillnaderna mellan landstingen stora.

 • Kraftiga skillnader i väntetider vid landets akuter 2013-04-26 10:00

  Ett besök på någon av akuterna i Uppsala län tar i genomsnitt en och en halv timme längre än på akuterna i Norrbotten. Men inget landsting lever upp till de målnivåer de satt upp. Det är några av slutsatserna i en ny utvärdering, som också visar att äldre får träffa läkare tidigare än andra samtidigt som deras akutbesök genomgående tar längre tid.

 • Stora brister i vårdens och omsorgens kvalitetsarbete 2013-04-24 11:00

  Ansvariga för hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste bli bättre på att utreda händelser och arbeta hårdare med systematiskt kvalitetsarbete för att förebygga skador och missförhållanden. Slutsatserna dras i Socialstyrelsens årliga tillsynsrapport som idag överlämnades till regeringen.

 • Majoritet svenskar osäkra på hur hög tandläkarräkningen blir 2013-04-05 09:00

  En majoritet av svenskarna, 64 procent, får inte besked om vad tandvårdsbehandlingen kommer att kosta. Det visar en ny undersökning som presenteras i Socialstyrelsens utvärdering av den nationella tandhälsan.

 • Stroke ökar i yngre medelåldern 2013-03-25 10:00

  Allt färre i befolkningen drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Men bland kvinnor och män 35–44 år har risken att få stroke ökat med 21 respektive 15 procent sedan mitten på 1990-talet. Särskilt oroande är resultaten bland dem med kort utbildning.