/
/
/

Ta ställning och bli donator 4 oktober!

den 30 september 2009 kl. 09:02 Pressmeddelande

Förra året fick nära 28 000 EU-medborgare varav 700 svenskar ett fortsatt liv tack vare organ- och vävnadsdonationer som lett till livsviktiga transplantationer. Idag står nära 600 svårt sjuka svenskar på väntelistan för transplantation. Det är deras enda hopp för ett fortsatt liv.

Flera av dem är barn. Söndagen den 4 oktober är det Europeiska donationsdagen och The World Day of Organ Donation. Ett gyllene tillfälle att diskutera frågan och ta ställning för donation om man inte redan gjort det.

Svenska folket är positivt inställda till att donera sina organ och vävnader efter sin död. Och nära sex av tio har redan aktivt fattat ett beslut. Men fortfarande har alltså nära hälften inte fattat detta beslut. Ett beslut som kan rädda andra människors liv.

Söndagen den 4 oktober är det Europeiska donationsdagen och The World Day of Organ Donation. En dag då organ- och vävnadsdonation uppmärksammas på många håll över hela världen, så även i Europa och i Sverige av både patientföreningar, hälso- och sjukvårdspersonal, på privata initiativ och förstås av Donationsrådet.

– I Sverige talar vi kanske sällan om döden i allmänhet och om organ- och vävnadsdonation i synnerhet. Men det är viktigt att fatta ett beslut och att i samband med detta diskutera beslutet med sina närstående så att de känner till hur du vill ha det. Europeiska donationsdagen är ett mycket bra tillfälle att ta upp frågan med sina nära och kära, säger Åsa Welin, chef på Donationsrådet.

Så här gör du för att bli donator:

  • Anmäl dig till donationsregistret på webbplatsen
  • Informera dina närstående
  • Fyll i ett donationskort och bär synligt i plånboken

Du kan använda ett eller flera av ovanstående sätt. De är alla lika giltiga och det är den senast lämnade uppgiften som gäller.

Om donation

Bristen på organ är stor i landet och många svårt sjuka människor kan räddas ju fler som beslutar sig för att donera sina organ- och vävnader efter sin död. Mer information och pressrum för journalister finns på livsviktigt.se där du också hittar kontaktytor med medicinsk expertis.