/
/
/

Skillnader i vården och omsorgen om äldre

den 16 december 2010 kl. 09:00 Pressmeddelande

Många kommuner har förbättrat äldreomsorgen, men samtidigt finns det stora skillnader inom flera områden. Det visar Öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre 2010, som för första gången görs gemensamt av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

– Rapporten ger en tydlig bild av att det på flera områden finns skillnader i vården och omsorgen mellan äldre män och kvinnor. Det är inte acceptabelt, säger Lars-Erik Holm, som är Socialstyrelsens generaldirektör.

Exempel på dessa skillnader är att fler kvinnor än män får en olämplig eller riskfylld läkemedelsbehandling och fler kvinnor än män drabbas av fallskador. När det gäller hur nöjda de äldre generellt är med äldreomsorgen, finns det dock inga skillnader mellan män och kvinnor.

– Det är glädjande att se att de äldre generellt är nöjda med äldreomsorgen, men kommunerna behöver fortsätta sitt förbättringsarbete. I årets jämförelse ser vi flera exempel på kommuner som gått från en relativt låg nivå till att ligga bland de bästa kommunerna. Det gäller till exempel Jokkmokk, Kävlinge och Markaryd, säger Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting.

Några resultat från rapporten:

  • De äldre är i stort sett nöjda med äldreomsorgen. Personalens bemötande får gott betyg. Mat och social samvaro får generellt sämre omdömen.
  • Riskbedömningar för läkemedelsgenomgångar, fallolyckor, undernäring och trycksår varierar kraftigt mellan kommunerna, från 0 till 100 procent.
  • Den riskfyllda användningen av läkemedel varierar både mellan och inom landstingen.
  • 58 procent av närstående till äldre som avlidit erbjuds eftersamtal och andelen äldre som har någon närvarande hos sig i dödsögonblicket är hög – 89 procent. Men det är mindre vanligt att personens smärta skattas, vilket är viktigt för att kunna ge bästa möjliga smärtlindrande behandling.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 34 05