/
/
/

Så ser äldre på äldreomsorgen

den 18 november 2010 kl. 13:00 Pressmeddelande

Äldre personer är nöjda med sitt äldreboende och sin hemtjänst i stort. Det visar Socialstyrelsens undersökning om äldres egna upplevelser om vården och omsorgen 2010. Rapporten och tabeller med uppgifter på kommunnivå publiceras nu på Socialstyrelsens webbplats.

Undersökningen baseras på 143 809 postenkäter som har skickats ut till landets olika kommuner. 86 580 har gått till äldre personer som har hemtjänst och där har 70 procent svarat.

Även 57 229 personer som bor i äldreboenden har fått enkäten och där har svarsfrekvensen legat på 58 procent. Eftersom många av de äldre själva inte kunnat svara på grund av dålig hälsa och nedsatt funktionsförmåga, har i vissa fall anhöriga fått ge uttryck för deras åsikt.

Undersökningen visar bland annat:

  • De äldre är nöjda med hemtjänsten i sin helhet och de flesta är mycket nöjda med tryggheten i hemmet och personalens bemötande. Inflytandet över vården och omsorgen får också höga omdömen. Information och social samvaro är däremot områden som får lägre omdömen.
  • Äldre som bor i äldreboenden är nöjda i stort, framför allt med vårdinsatserna. De känner sig trygga i boendet och anser att de har goda möjligheter att komma i kontakt med personalen vid behov. Lägst omdömen får möjligheten till social samvaro, aktiviteter, inflytande och information.

Den nationella undersökningen av de äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2010 är den andra som Socialstyrelsen har gjort.

– Resultaten ligger i linje med de resultat som kom fram i undersökningen för två år sedan. Fler undersökningar och djupare analyser krävs för att tolkningarna ska bli bättre och mer tillförlitliga, säger projektledaren Welat Songur.

Petra Otterblad Olausson, som är avdelningschef på Socialstyrelsen, betonar att undersökningen utgör en bra utgångspunkt för att diskutera kvaliteten inom vården och omsorgen om äldre.

– Tack vare undersökningen går det att identifiera frågor som kommunerna kan ta med sig i det viktiga arbetet med att utveckla och förbättra vården och omsorgen om äldre, säger Petra Otterblad Olausson.

På Socialstyrelsens webbplats finns förutom rapporten även möjlighet att ta del av kvalitetsfaktorer på kommunnivå, både för hemtjänst och äldreboende.

Kontakt

Welat Songur
075-247 37 77

Presstjänsten
075-247 34 05

Ladda ner eller beställ

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2010

Mer hos oss

Äldre