Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Öppen psykiatrisk tvångsvård brister

den 28 juni 2011 kl. 10:00 Pressmeddelande

En samordnad vårdplan saknas i över hälften av fallen för patienter som förs över till den öppna psykiatriska tvångsvården. – De har ofta kortare vårdtid än fyra veckor och får sällan andra insatser än medicinering. Sjuka människor riskerar att inte få sitt behov av hjälp tillfredställt, säger Socialstyrelsens utredare Nina Frohm.

Bestämmelserna om överföring till öppen psykiatrisk tvångsvård fungerar inte som det var tänkt. Detta framgår av Socialstyrelsens uppföljning av det stimulansbidrag på 520 miljoner kronor som kommunerna fick mellan 2007 och 2010 för att utveckla sociala insatser till personer med psykiska funktionsnedsättningar.

– För patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, medicineras ofta symtomen bort i ett akut skede. En samordnad vårdplan hinner inte upprättas, och vid överföring till den öppna tvångsvården anpassas inte insatserna efter den enskildes behov, säger Nina Frohm.

Patienter inom rättspsykiatrin, som tvångsvårdas för att de har begått brott, har i snitt en vårdtid på fem och ett halvt år. Den längre vårdtiden ger bättre förutsättningar att slussa ut dessa patienter till öppen rättspsykiatrisk vård. För den förstnämnda gruppen saknar kommunerna i hälften av fallen kännedom om att patienter överförts till öppen psykiatrisk vårdform. I regel beror detta på att chefsöverläkaren bedömt att patienterna enbart behöver insatser från landstinget med krav på medicinering och regelbunden kontakt med den öppna psykiatriska mottagningen.

– Till sjukdomsbilden hör ofta att man inte anser sig vara sjuk eller behöva medicin, så konsekvensen kan blir allvarlig om det inte upprättas en vårdplan och man själv lämnas med ansvaret för sin egen vård, säger Socialstyrelsens utredare Nina Frohm.

Samverkan och kompetensutveckling ökar

Bristen på samverkan mellan olika aktörer har länge varit ett återkommande problem. En enkätundersökning i Socialstyrelsens uppföljning av stimulansmedlen visar dock att andelen kommuner som sluter avtal med andra aktörer på detta område har ökat från 70 procent 2008 till 76 procent 2010. Resultaten från enkätundersökningen visar också att kommunerna i hög grad har satsat på kompetensutveckling för att utveckla sina arbetsmetoder för att kunna tillgodose enskildas behov på ett professionellt sätt.

Översyn av lagen nödvändig

Socialstyrelsen kommer att uppmärksamma den sittande psykiatrilagsutredningen på de brister i tillämpningen av lagstiftningen som uppföljningen av strimulansmedlen visat, och även återkomma med en skrivelse till regeringen i höst.

– Bestämmelserna om öppen psykiatrisk tvångsvård behöver ses över. I vissa kommuner har den nya vårdformen inte ens tillämpats. Tillgången till öppen psykiatrisk tvångsvård är alltså inte likvärdig i landet utan beroende av var man bor, säger Socialstyrelsens utredare Nina Frohm.

Socialstyrelsen har också funnit skillnader mellan kommuner och landsting när det gäller hur de tolkar bestämmelserna om överföring till öppen psykiatrisk tvångsvård och när det är möjligt att återinta en person. Ur ett jämlikhetsperspektiv är det angeläget att klargöra hur bestämmelserna ska tillämpas och när en person kan återintas, anser Socialstyrelsen.