/
/
/

Nya uppgifter om äldreomsorgens kvalitet i Äldreguiden

den 29 september 2009 kl. 09:00 Pressmeddelande

I dag publiceras den tredje versionen av Äldreguiden på Socialstyrelsens webbplats med nya uppgifter om äldreomsorgens kvalitet. Äldreguiden gör det möjligt att jämföra kvaliteten på vården och omsorgen av äldre på enheter och kommuner runt om i landet.

− För första gången publicerar vi i år uppgifter om förskrivning av läkemedel och tillgången till läkare i äldreboenden. Dessa redovisas på kommun och stadsdelsnivå. En annan nyhet i årets version är att det finns information om både hemtjänst och dagverksamhet på enhetsnivå, berättar Gert Alaby, som är projektledare för Äldreguiden.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla öppna jämförelser. Uppgifter om kvaliteten i äldreomsorgen samlas in från kommuner och olika register. Den nya versionen av Äldreguiden bygger på uppgifter från hösten och vintern 2008-2009. Den visar omdömen från 1-5 på olika kvalitetsområden, till exempel läkemedel, personaltäthet, delaktighet, personalens kompetens, mat och kontinuitet i omsorgen.

I slutet av mars förra året lanserades Äldreguiden. Här finns aktuell information från landets samtliga kommuner, stadsdelar i storstäderna och cirka 5400 enheter – äldreboenden, hemtjänst- och dagverksamhet. Både enskilt och kommunalt driven verksamhet finns med.

− Tanken med Äldreguiden är att närstående och äldre ska kunna få information om äldreomsorgen, för att kunna påverka och välja utförare. Den är också ett hjälpmedel för personal, ledning och beslutsfattare i arbetet med att förbättra vården och omsorgen om äldre, säger Gert Alaby.

Uppgifter om läkemedelsförskrivning på kommun- och stadsdelsnivå finns under fliken ”Alla omdömen”. Ett högt omdöme innebär att det är få äldre som har många eller olämpliga läkemedel.

Kontakt

Gert Alaby
075-247 35 68

Homan Amani
075-247 42 15

Mer hos oss

Äldreguiden