/
/
/

Majoriteten demenssjuka inlåsta utan uppsikt

den 18 november 2010 kl. 08:00 Pressmeddelande

Demenssjuka personer lämnas inlåsta nattetid utan uppsikt vid 6 av 10 demensboenden i Sverige. Det visar Socialstyrelsens oanmälda tillsyn som gjordes natten mellan den 8 och 9 november. Bemanning och inlåsning nattetid granskades vid närmare 100 demensboenden runt om i landet.

Den här hösten har signalerna om brister i demensvården blivit fler. Bilderna av oroliga och inlåsta demenssjuka och uppgiven personal som inte hinner med att ge god vård och omsorg har etsat sig fast, upprört och debatterats. För att få en nationell bild av tillståndet inom demensvården genomförde Socialstyrelsen nattliga inspektioner utan föranmälan på 94 demensboenden över hela landet.

Tillsynen visar att 61 procent av de inspekterade boendena var låsta och obemannade under kortare eller längre del av natten.

– Om dörren till ett boende är låst måste personal inom några få minuter kunna uppmärksamma att en enskild vill ut och få kontakt med den. Annars är inlåsningen olaglig. Det är ett olaga frihetsberövande gentemot den boende, säger Per-Anders Sunesson, tillsynschef på Socialstyrelsen.

Den nattliga granskningen visar även att vart fjärde demensboende inte får någon personalförstärkning vid tillfällen med hög arbetsbelastning. Personalen vid 40 procent av boendena berättar att de upplever att bemanningen är för låg för att kunna ge de demenssjuka god vård och omsorg. Men Socialstyrelsen bedömer att det gäller hela 58 procent av boendena.

– Det är skrämmande att en så stor del av Sveriges demenssjuka inte ges ordentlig trygghet och säkerhet. Det är en mycket vårdkrävande grupp som behöver närhet till personal dygnet runt, säger Per-Anders Sunesson.

Enligt Socialstyrelsen är bemanningen tillräcklig när personalen kan hålla uppsikt för att kunna ge det stöd och den hjälp som de boende behöver.

– Den personal som vi har mött gör ändå överlag ett fantastiskt jobb utifrån de förutsättningar de har, säger Per-Anders Sunesson.

Alla kommuner och huvudmän för de inspekterade boendena kommer att få ett skriftligt beslut från Socialstyrelsen före årsskiftet, med krav att åtgärda de iakttagna bristerna.

Fakta

  • De särskilda boenden som inspekterades har minst en avdelning/enhet särskilt avdelad för personer med demenssjukdom.
  • Tillsynen genomfördes i 48 kommuner. Kommunerna valdes ut genom slumpmässigt urval. I var och en av de utvalda kommunerna slumpades därefter två demensboenden ut för inspektion.
  • Närmare hundra inspektörer deltog i tillsynen.
  • Den första januari i år tog Socialstyrelsen över ansvaret för tillsynen av socialtjänsten. Den har nu samordnats med tillsynen över hälso- och sjukvården.
  • Oanmälda inspektioner kommer att bli allt vanligare i myndighetens tillsyn.

Kontakt

Per-Anders Sunesson
Tillsynschef
075-247 39 66

AnnMarie Danon
Enhetschef
075-247 48 21

Kontakt regionalt

Region Nord
Britt-Marie Hallin
075-247 43 70

Region Mitt
Anna Karin Nyqvist
075-247 45 05

Region Öst
Eva Wastenson
075-247 38 27

Region Sydöst
Britt-Marie Persson
075-247 47 17

Region Sydväst
Ann Svensson
075-247 41 62

Region Syd
Mette Marklund
075-247 42 86

Mer hos oss

Demens