Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Kvaliteten inom missbruks- och beroendevården jämförs

den 16 november 2010 kl. 10:00 Pressmeddelande

Nu går det att jämföra missbruks- och beroendevården mellan olika kommuner eller beroendeenheter som drivs av kommuner och landsting. Socialstyrelsen presenterar resultaten på myndighetens webbplats.

På sju olika områden redovisas förutsättningarna för kvalitet inom missbruks- och beroendevården.

Det handlar till exempel om:

  • möjligheten för klienter att få vård inom rimlig tid och att vara delaktig i den vård som ges
  • i vilken utsträckning kommunerna och beroendeenheterna samarbetar med andra aktörer för att kunna erbjuda en vård av god kvalitet
  • möjligheten att hitta information om kommunernas missbruksvård.

Undersökningen bygger bland annat på en enkät som har skickats ut till kommuner och beroendeenheter under 2010. Nästan 80 procent har svarat och omdömena på de olika områdena redovisas från 1-5, där 5 är bäst.

– Resultaten är ett viktigt underlag och kan användas i arbetet med att utveckla och förbättra missbruks- och beroendevården, även om undersökningen inte ger hela bilden av hur vården i en enskild kommun eller på en enskild enhet fungerar, säger Petra Otterblad Olausson, som är avdelningschef på Socialstyrelsen

Lägst omdöme får ”delaktighet” – 2,7 på riksnivå.

– Det är ett exempel på ett område där kommunerna kan bli bättre. Det handlar om att stärka insatserna för att öka självbestämmandet och inflytandet över den egna vården, fortsätter Petra Otterblad Olausson.

Undersökningen visar att det finns skillnader mellan kommuner när det gäller samverkan.

– Mindre kommuner har i regel ett stort behov av att samarbeta med andra för att hålla en god kvalitet på missbruks- och beroendevården, säger utredaren Ann-Britt Thulin.

Socialstyrelsen har även granskat samtliga kommuners och landstings webbplatser. För en person som är i behov av vård är det viktigt att kunna hitta information för att veta vart han eller hon ska vända sig.

– Ändå saknar var tredje kommun och vartannat landsting sådan information på sina webbplatser, säger Ann-Britt Thulin.

Bakom öppna jämförelser står Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna.