Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Kraftig ökning av anmälningar om fel i vården

den 4 maj 2011 kl. 11:00 Pressmeddelande

En stark ökning av anmälningar enligt lex Maria, kroniska överbeläggningar, osäkra system för bedömningar på akutmottagningarna och patienter som slussas runt i vårdkedjan. Svensk sjukvård kan bli bättre, visar Socialstyrelsens tillsynsrapport för 2010.

– De allra flesta vårdepisoder avlöper väl men missöden och felbehandlingar inträffar i alltför många fall, säger Carina Forsberg, enhetschef vid Socialstyrelsens tillsynsavdelning.

I fjol gjorde vården totalt 2051 anmälningar enligt lex Maria. Det är en ökning med nästan 21 procent sedan 2008 och nästan en fördubbling sedan 2005. Ökningen speglar förmodligen ett ökat patientsäkerhetstänkande, men det kan också finnas andra förklaringar som felaktig hantering av läkemedel, fragmentering av vården och överbeläggningar. Personal vid flera sjukhus vittnar om att platsbrist är mer eller mindre ett normaltillstånd.

– Vi har sett flera exempel på att brister i tillgången på platser har varit så omfattande att de har inneburit allvarliga risker för patienterna, säger Carina Forsberg.

De flesta anmälningar som kommer till Socialstyrelsen speglar bristen på helhetsansvar inom vården. Patienter hänvisas runt och möter gång på gång nya läkare. Tidigare journalanteckningar finns inte till hands, eller blir inte lästa. Utredningar kan dra ut på tiden när provsvar blir liggande eller när kallelser inte skickas.

– Samverkan i vårdkedjan brister ofta. NAP, ”någon annans patient”, verkar ha blivit ett begrepp på sina håll, säger Carina Forsberg.

Nästan alla landets 74 akutmottagningar använder i dag system för att sortera patienterna utifrån hur snabbt de behöver tas omhand, så kallad triage - detta trots att den vetenskapliga basen för triagesystemen är bristfällig. Metoderna tillämpas inte alltid på ett patientsäkert sätt, vilket har lett till att patienter har blivit felbedömda och fått vänta för länge, enligt rapporten.

Tillsynsrapporten för 2010 omfattar vård, omsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Vård och omsorg om äldre, om barn och unga och om personer med psykisk ohälsa ägnas särskilda kapitel, liksom exempelvis samhällets insatser vid missbruk och beroende.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 34 05

Mer hos oss

Patientsäkerhet