/
/
/

Ekonomiskt bistånd ökade med 17 procent 2009

den 15 juni 2010 kl. 09:30 Pressmeddelande

Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag, fortsätter att öka. Socialstyrelsens årsrapport för 2009 visar att kommunernas utbetalningar av ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättningar till flyktingar har ökat med 17 procent jämfört med 2008.

Enligt Socialstyrelsens årsstatistik 2009 betalades 11 miljarder kronor ut i ekonomiskt bistånd* under året, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med 2008. Vid jämförelse under en längre tidsperiod, 1990-2008, var utbetalningarna av ekonomiskt bistånd som högst under den ekonomiska krisen på 1990-talet. Den högsta utbetalningen gjordes 1997, motsvarande 14,4 miljarder kronor (jämförelse med inflationsjusterade belopp enligt KPI).

Ekonomiskt bistånd 2009

Antalet hushåll som fick ekonomiskt bistånd under 2009 har ökat till cirka 237 000 hushåll, vilket är drygt 22 100 fler jämfört med 2008.

Liksom tidigare år är yngre personer den största gruppen av biståndsmottagare. De som är 18-29 år utgör 41 procent av det totala antalet med ekonomiskt bistånd.

Den 9 juni 2010 publicerades kvartalsrapporten för ekonomiskt bistånd första kvartalet 2010 med statistik över utbetalade belopp (riks-, läns- och kommun-nivå). Rapporten visar att det under första kvartalet 2010 betalades ut 2 917 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd, en ökning med 8 procent jämfört med första kvartalet 2009.

*Försörjningsstöd samt introduktionsersättning till flyktingar, anhöriga till flyktingar och personer som beviljats uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl, med flera grupper.

Kontakt

Helena Rudander
075-247 36 40