/
/
/

Brist på läkare trots ökad tillgång

den 29 januari 2010 kl. 10:20 Pressmeddelande

Det råder brist på läkare och tandläkare i Sverige. Inom kort kommer även efterfrågan på barnmorskor och biomedicinska analytiker att öka betydligt, visar Socialstyrelsens årliga rapport.

Tillgången på barnmorskor, läkare och sjuksköterskor ökade mellan år 1995 och 2007. Trots det är efterfrågan fortsatt stor på läkare och tandläkare medan arbetsmarknaden är i balans för sjuksköterskor och tandhygienister.

– Även om det utbildas allt fler läkare är behovet fortfarande stort. Situationen ser olika ut regionalt. På vissa håll kan det vara väldigt svårt att rekrytera läkare, säger projektledaren Maria Enggren Zavisic.

Särskilt stor brist råder det på specialistläkare trots att tillgången inom kardiologi, psykiatri och allmänmedicin har ökat kraftigt mellan år 1995 och 2007. Flera landsting uppger att de har svårt att rekrytera läkare med specialistkompetens på ögonsjukdomar samt inom röntgen, patologi och neurologi. Det saknas också röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom operation, psykiatri och intensivvård.

Bland läkarna har andelen med utländsk utbildning ökat. År 2007 gällde det cirka 20 procent av läkarna inom hälso- och sjukvården. Invandringsnivån är hög och oftast har utbildningen skett i något av de nordiska länderna, Tyskland eller Polen. Det kan också konstateras att allt fler svenskar väljer att studera till läkare och tandläkare utomlands.

– Migrationen spelar en stor roll för tillgången på både läkare och tandläkare. De senaste åren har vi sett att allt fler svenskar som utbildat sig till läkare utomlands återvänder till Sverige. År 2008 valde närmare hundra personer att komma tillbaka, säger statistikern Hans Schwarz.

I årets rapport lyfts särskilt situationen för biomedicinska analytiker fram. Enligt prognosen väntas en stor brist inom fem till tio år. Till yrkesgruppen hör laboratoriepersonal som arbetar med provanalyser och är verksamma inom bland annat hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin och veterinärmedicin.

– Medelåldern är hög bland de biomedicinska analytikerna samtidigt som allt för få utbildas. Med en åldrande befolkning och ökat vårdbehov kommer efterfrågan på den här yrkesgruppen att bli betydligt större än tillgången, säger Maria Enggren Zavisic.

Resultaten i rapporten bygger på senast tillgängliga sysselsättningsstatistik från november 2007 och legitimationsuppgifter från december 2008.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 34 05