/
/

Pressmeddelanden

Här hittar du de senaste pressmeddelandena från Socialstyrelsen.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Allt färre sjuka äldre bor på äldreboende 2015-02-27 09:00

  De senaste åren har möjligheterna för de mest sjuka äldre att bo på äldreboende begränsats och allt fler bor kvar hemma, trots omfattande behov. Det enligt Socialstyrelsens årliga rapport om läget i vården och omsorgen, som också visar på svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal inom flera områden.

 • Ökat behov av sjuksköterskor och specialistläkare 2015-02-20 10:00

  Trots ökad tillgång på läkare, barnmorskor och sjuksköterskor är hälso- och sjukvårdens efterfrågan på personal ännu större. I synnerhet är det sjuksköterskor och specialiserade läkare som behöver rekryteras, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

 • Bättre diabetesvård kan rädda liv 2015-02-17 09:30

  Diabetes är en allvarlig sjukdom som drabbar 4-6 procent av svenskarna och kan leda till svåra komplikationer och förtida död. Trots det räcker vårdinsatserna inte till. Ytterligare 35 000 personer med diabetes skulle behöva hjälp att sänka sitt blodtryck och därmed minska risken för att dö i stroke och hjärt-kärlsjukdomar, visar en ny utvärdering.

 • Läkemedel bakom många inläggningar av äldre 2014-12-17 09:00

  Nästan var tionde gång en äldre person läggs in på sjukhus beror det på läkemedelsbiverkningar, enligt en granskning Socialstyrelsen gjort. Mer än hälften av inläggningarna skulle kunna förebyggas.

 • Förbättrad folkhälsa men ökade klyftor 2014-12-15 09:00

  Svenskarna lever allt längre och färre drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Samtidigt är variationerna stora i landet. Hälsoklyftorna ökar både nationellt och regionalt, och sämst har utvecklingen varit för personer utan gymnasieutbildning. Det visar den nya rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2014.

 • Ingen förbättring av väntetiderna på akuten 2014-12-12 09:00

  Ett genomsnittligt besök på akuten tar allt längre tid och skillnaderna i landet är fortsatt stora, enligt en rapport som Socialstyrelsen presenterar i dag. Samtidigt publiceras även en ny uppföljning av väntetiderna inom cancervården.

 • Högre överlevnad men fortsatta skillnader i vården 2014-12-03 09:00

  Allt fler överlever cancer, stroke och hjärtsjukdomar. För många områden inom cancervården syns en positiv utveckling, men de regionala skillnaderna är fortfarande stora när det gäller bland annat diagnostik och tillgång till rekommenderade behandlingar.

 • Tidig diagnos av astma och KOL minskar lidande 2014-11-26 09:00

  Astma och KOL är luftvägssjukdomar som orsakar stort lidande och drabbar över en miljon svenskar. Med Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer ska patienterna få tidigare diagnos, bättre sjukdomskontroll och fler återbesök. "På så sätt kan sjukligheten minskas och vården på sikt spara pengar", säger projektledaren Elisabeth Eidem.

 • Många har övat med skyddsutrustning för ebola 2014-11-20 15:00

  Drygt 2400 personer i olika delar av hälso- och sjukvården har hittills övat praktiskt med personlig skyddsutrustning. Dessutom finns omkring 300 vårdplatser i landet där man initialt kan isolera personer som kan vara smittade av ebola.

 • Skärpta krav på bemanning på alla äldreboenden 2014-11-11 10:30

  Nästa år ska alla äldreboenden vara bemannade efter de äldres individuella behov och ha personal dygnet runt. Det ska också vara tydligt för de äldre vilken omsorg de ska få. Det föreslår Socialstyrelsen i nya föreskrifter som skickas på remiss i dag.