/
/

Pressmeddelanden

Här hittar du de senaste pressmeddelandena från Socialstyrelsen.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Hög förbrukning av psykofarmaka bland placerade barn 2014-11-03 10:15

  Användningen av psykofarmaka är mycket hög bland placerade barn och unga. För antipsykotiska läkemedel är siffran upp till 30 gånger högre än bland jämnåriga i befolkningen. Ofta används flera olika sorters psykofarmaka samtidigt under en lång tid, trots att kunskapen om långtidseffekterna är dålig.

 • Brister i vården vid benskörhet 2014-10-29 11:00

  Benskörhet drabbar uppskattningsvis hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män någon gång i livet. Men alltför få får sin sjukdom diagnostiserad och behandlad med läkemedel. Det enligt en ny utvärdering, som också visar stora skillnader inom vården vid reumatiska sjukdomar och artros.

 • Fler har långvarigt ekonomiskt bistånd 2014-10-29 08:00

  Sedan år 2011 har andelen biståndsmottagare som får ekonomisk hjälp under en lång period ökat. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Stora skillnader syns också i biståndsmottagandet mellan landets olika regioner och i synnerhet kommunerna.

 • Många på äldreboende känner sig ensamma 2014-10-22 11:00

  Nästan sju av tio som bor på äldreboende besväras av ensamhet varav två av tio gör det ofta, enligt en enkätundersökning bland alla med äldreomsorg. Den visar även vad de äldre tycker om personalens bemötande, möjligheterna att komma utomhus och att påverka när de ska få hjälp, ända ner på enskilda boenden och enheter.

 • Frågor om våld bör ställas i vården 2014-10-15 09:00

  Mödrahälsovården bör ställa rutinfrågor om våld, och alla kvinnor som söker psykiatrisk vård bör tillfrågas om sina erfarenheter av våld. Socialstyrelsen rekommenderar även att frågan om våld tas upp i samtliga ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin.

 • Fortsatt ökning av organdonationer 2014-10-06 09:30

  Den uppåtgående kurvan för organdonationer ser ut att fortsätta. Hittills i år har organ från 118 avlidna patienter donerats. "Fortsätter det så här kommer nog förra årets siffror att överträffas", säger Socialstyrelsens utredare Josefina Eggertsson Meyer.

 • Snabbare digitalisering av trygghetslarmen krävs 2014-09-30 09:00

  Drygt 30 procent av landets kommuner använder fortfarande enbart analoga trygghetslarm. Detta trots att tekniken är riskabel när den kopplas till digitala nät – uppemot vart femte larm når aldrig fram. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen publicerar i dag.

 • Fler tar ställning för organdonation 2014-06-25 10:00

  Allt fler personer ställer sig positiva till organdonation. Både i gruppen patienter och närstående är tre av fyra för organdonation. För några år sedan var siffran två av tre.

 • Få misshandlade barn följs upp 2014-06-11 08:00

  Omkring 15 procent av alla barn i Sverige har blivit utsatta för fysiskt våld i familjen. Var tionde barn beräknas ha bevittnat våld mellan föräldrarna det senaste året. Bara 6 procent av kommunerna gör systematiska uppföljningar av insatserna till våldsutsatta barn.

 • Stärkt skydd för våldsutsatta barn 2014-06-05 09:00

  Nu skärps kommunernas ansvar att ingripa när ett barn misstänks ha blivit utsatt för våld eller bevittnat våld av en närstående. Från och med den 1 oktober i år träder föreskrifter i kraft som innebär att socialnämnden utan dröjsmål måste starta en utredning.