/
/

Pressmeddelanden

Här hittar du de senaste pressmeddelandena från Socialstyrelsen.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Frågor om våld bör ställas i vården 2014-10-15 09:00

  Mödrahälsovården bör ställa rutinfrågor om våld, och alla kvinnor som söker psykiatrisk vård bör tillfrågas om sina erfarenheter av våld. Socialstyrelsen rekommenderar även att frågan om våld tas upp i samtliga ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin.

 • Fortsatt ökning av organdonationer 2014-10-06 09:30

  Den uppåtgående kurvan för organdonationer ser ut att fortsätta. Hittills i år har organ från 118 avlidna patienter donerats. "Fortsätter det så här kommer nog förra årets siffror att överträffas", säger Socialstyrelsens utredare Josefina Eggertsson Meyer.

 • Snabbare digitalisering av trygghetslarmen krävs 2014-09-30 09:00

  Drygt 30 procent av landets kommuner använder fortfarande enbart analoga trygghetslarm. Detta trots att tekniken är riskabel när den kopplas till digitala nät – uppemot vart femte larm når aldrig fram. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen publicerar i dag.

 • Fler tar ställning för organdonation 2014-06-25 10:00

  Allt fler personer ställer sig positiva till organdonation. Både i gruppen patienter och närstående är tre av fyra för organdonation. För några år sedan var siffran två av tre.

 • Få misshandlade barn följs upp 2014-06-11 08:00

  Omkring 15 procent av alla barn i Sverige har blivit utsatta för fysiskt våld i familjen. Var tionde barn beräknas ha bevittnat våld mellan föräldrarna det senaste året. Bara 6 procent av kommunerna gör systematiska uppföljningar av insatserna till våldsutsatta barn.

 • Stärkt skydd för våldsutsatta barn 2014-06-05 09:00

  Nu skärps kommunernas ansvar att ingripa när ett barn misstänks ha blivit utsatt för våld eller bevittnat våld av en närstående. Från och med den 1 oktober i år träder föreskrifter i kraft som innebär att socialnämnden utan dröjsmål måste starta en utredning.

 • Adhd-läkemedel fortsätter öka 2014-06-03 09:00

  Fler får centralstimulerande adhd-läkemedel förskrivet. Andelen användare är högst i åldersgruppen 10–17 år, både bland pojkar och flickor.

 • Krångligt och ojämlikt avgiftssystem för äldres vård och omsorg 2014-05-28 09:00

  Kommunernas avgiftssystem för äldres vård och omsorg är svåra att överblicka och förstå. Det finns också stora avgiftsskillnader mellan kommunerna. Priset på matlådor och måltider på särskilda boenden kan skilja flera tusenlappar.

 • Fler missbrukare vårdas med tvång 2014-05-23 09:00

  Antalet tvångsvårdade enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, ökar. Samtidigt fortsätter antalet vårdade inom den frivilliga öppenvården att minska.

 • Stora utmaningar för landstingen att förbättra patientsäkerheten 2014-04-11 09:30

  Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste skadan som drabbar patienter som är inlagda på sjukhus. Men landstingens arbete med att minska dem går trögt. De senaste fyra åren har antalet som drabbas av infektionerna legat på oförändrad nivå. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport om patientsäkerhet.