/
/

Pressmeddelanden

Här hittar du de senaste pressmeddelandena från Socialstyrelsen.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Information om hur dina personuppgifter behandlas när du prenumererar på våra pressmeddelanden

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Ökat antal drogrelaterade dödsfall 2015-08-18 07:30

  Antalet drogrelaterade dödsfall som rapporteras in till Socialstyrelsens dödsorsaksregister har det senaste året ökat kraftigt både bland kvinnor och män.

 • Socialstyrelsen gör förstudie om endometrios 2015-05-26 09:00

  Socialstyrelsen har inom ramen för ett nytt regeringsuppdrag om att identifiera kroniska sjukdomar där behovet av kunskapsstöd är stort valt ut endometrios, epilepsi och psoriasis.

 • Allt fler unga använder adhd-läkemedel 2015-05-20 09:15

  Användandet av adhd-läkemedel fortsätter att öka. Vanligast är det bland pojkar i åldern 10-17 år, där cirka 5 procent medicinerar. I en ny rapport från Socialstyrelsen redovisas för första gången hur användandet ser ut i de enskilda kommunerna. Resultatet visar på stora skillnader.

 • Patientsäkerheten skiljer stort mellan landstingen 2015-04-15 11:00

  Nästan var tionde patient i hälso- och sjukvården drabbas av vårdskador. Men skillnaderna är stora mellan landstingen, exempelvis när det gäller vårdrelaterade infektioner och trycksår. Det tyder på att fler skador kan förhindras, enligt Socialstyrelsens lägesrapport om patientsäkerhet.

 • Ojämn kompetens hos barnutredare 2015-04-15 08:30

  Kompetensen hos handläggare som utreder barn skiljer kraftigt i kommunerna, visar en ny uppföljning. Placerade barn missgynnas också i skolan då bara 55 procent får gymnasiebehörighet, jämfört med 88 procent bland övriga barn. "Det är allvarligt. God utbildning är avgörande för att må bra och klara sig väl i livet", säger utredaren Ann Johansson.

 • Kötider, dödsfall och läckage i missbruksvården 2015-03-30 09:00

  Vid vissa allvarliga missbrukstillstånd kan hälso- och sjukvården ge behandling med narkotikaklassade läkemedel. Socialstyrelsen har kartlagt denna verksamhet vid samtliga kliniker i landet och presenterar i dag flera nya rapporter om kötider, dödsfall och läckage till den illegala marknaden.

 • Allt färre barn dör i olyckor 2015-02-27 10:00

  Allt färre barn avlider på grund av olyckor och skadehändelser. Dödstalen ligger nu på den lägsta nivån sedan 1970-talet, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Färre barn skrivs också in på sjukhus till följd av olyckor.

 • Allt färre sjuka äldre bor på äldreboende 2015-02-27 09:00

  De senaste åren har möjligheterna för de mest sjuka äldre att bo på äldreboende begränsats och allt fler bor kvar hemma, trots omfattande behov. Det enligt Socialstyrelsens årliga rapport om läget i vården och omsorgen, som också visar på svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal inom flera områden.

 • Ökat behov av sjuksköterskor och specialistläkare 2015-02-20 10:00

  Trots ökad tillgång på läkare, barnmorskor och sjuksköterskor är hälso- och sjukvårdens efterfrågan på personal ännu större. I synnerhet är det sjuksköterskor och specialiserade läkare som behöver rekryteras, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

 • Bättre diabetesvård kan rädda liv 2015-02-17 09:30

  Diabetes är en allvarlig sjukdom som drabbar 4-6 procent av svenskarna och kan leda till svåra komplikationer och förtida död. Trots det räcker vårdinsatserna inte till. Ytterligare 35 000 personer med diabetes skulle behöva hjälp att sänka sitt blodtryck och därmed minska risken för att dö i stroke och hjärt-kärlsjukdomar, visar en ny utvärdering.