/
/

Pressmeddelanden

Här hittar du de senaste pressmeddelandena från Socialstyrelsen.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Traumavårdens resurser bör koncentreras 2015-11-02 09:00

  Det finns brister i den svenska traumavården, visar Socialstyrelsens kartläggning av landstingens kapacitet och beredskap för en allvarlig eller extraordinär händelse med många skadade, liknande attentatet i norska Utøya.

 • Ensamboende och kvinnor mindre nöjda med hemtjänsten 2015-10-23 09:00

  Äldre som bor ensamma är mindre nöjda och trygga med sin hemtjänst än de som bor ihop med någon, det gäller särskilt kvinnor. Det visar Socialstyrelsens årliga undersökning till alla med äldreomsorg – med resultat ner på enskilda verksamheter. Den visar även att förtroendet för personalen minskat.

 • Ökat antal drogrelaterade dödsfall 2015-08-18 07:30

  Antalet drogrelaterade dödsfall som rapporteras in till Socialstyrelsens dödsorsaksregister har det senaste året ökat kraftigt både bland kvinnor och män.

 • Socialstyrelsen gör förstudie om endometrios 2015-05-26 09:00

  Socialstyrelsen har inom ramen för ett nytt regeringsuppdrag om att identifiera kroniska sjukdomar där behovet av kunskapsstöd är stort valt ut endometrios, epilepsi och psoriasis.

 • Allt fler unga använder adhd-läkemedel 2015-05-20 09:15

  Användandet av adhd-läkemedel fortsätter att öka. Vanligast är det bland pojkar i åldern 10-17 år, där cirka 5 procent medicinerar. I en ny rapport från Socialstyrelsen redovisas för första gången hur användandet ser ut i de enskilda kommunerna. Resultatet visar på stora skillnader.

 • Patientsäkerheten skiljer stort mellan landstingen 2015-04-15 11:00

  Nästan var tionde patient i hälso- och sjukvården drabbas av vårdskador. Men skillnaderna är stora mellan landstingen, exempelvis när det gäller vårdrelaterade infektioner och trycksår. Det tyder på att fler skador kan förhindras, enligt Socialstyrelsens lägesrapport om patientsäkerhet.

 • Ojämn kompetens hos barnutredare 2015-04-15 08:30

  Kompetensen hos handläggare som utreder barn skiljer kraftigt i kommunerna, visar en ny uppföljning. Placerade barn missgynnas också i skolan då bara 55 procent får gymnasiebehörighet, jämfört med 88 procent bland övriga barn. "Det är allvarligt. God utbildning är avgörande för att må bra och klara sig väl i livet", säger utredaren Ann Johansson.

 • Kötider, dödsfall och läckage i missbruksvården 2015-03-30 09:00

  Vid vissa allvarliga missbrukstillstånd kan hälso- och sjukvården ge behandling med narkotikaklassade läkemedel. Socialstyrelsen har kartlagt denna verksamhet vid samtliga kliniker i landet och presenterar i dag flera nya rapporter om kötider, dödsfall och läckage till den illegala marknaden.

 • Allt färre barn dör i olyckor 2015-02-27 10:00

  Allt färre barn avlider på grund av olyckor och skadehändelser. Dödstalen ligger nu på den lägsta nivån sedan 1970-talet, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Färre barn skrivs också in på sjukhus till följd av olyckor.

 • Allt färre sjuka äldre bor på äldreboende 2015-02-27 09:00

  De senaste åren har möjligheterna för de mest sjuka äldre att bo på äldreboende begränsats och allt fler bor kvar hemma, trots omfattande behov. Det enligt Socialstyrelsens årliga rapport om läget i vården och omsorgen, som också visar på svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal inom flera områden.