/
/

Pressmeddelanden

Här hittar du de senaste pressmeddelandena från Socialstyrelsen.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Vården för kroniskt sjuka behöver förbättras 2015-12-15 09:00

  Kroniska sjukdomar står för en stor del av Sveriges samlade sjukdomsbörda, trots att de ofta kan förebyggas. Enligt Socialstyrelsen finns flera förbättringsområden. Exempelvis bör hjärt- och strokepatienter oftare erbjudas hjälp till rökstopp. Kvinnor med benskörhet behöver i högre utsträckning behandlas med läkemedel när de drabbas av frakturer.

 • Nationella riktlinjer för tre nya områden 2015-12-14 10:00

  Socialstyrelsen vill ta fram nationella riktlinjer för endometrios, epilepsi och psoriasis. Enligt en förstudie som presenteras i dag kan kunskapsstöden bidra till att skapa en mer jämlik vård för drygt en halv miljon kroniskt sjuka patienter.

 • Tusentals kroniskt hjärtsjuka går miste om bästa behandlingen 2015-12-11 08:15

  Den akuta hjärtsjukvården är i världsklass. Men för patienter med kronisk hjärtsvikt finns mycket kvar att göra – runt 8 000 fler borde få läkemedel för att minska risken för onödig sjukhusvård, hjärtinfarkt för tidig död. Det visar Socialstyrelsen utvärdering av hjärtsjukvården, med jämförelser mellan landstingen.

 • Reglerna för HVB-hem förenklas 2015-11-04 09:00

  Allt fler ensamkommande barn söker asyl i Sverige – antalet kan mer än fyrdubblas i år jämfört med förra året. För att kommunerna ska klara att ordna boenden till alla föreslår Socialstyrelsen nu vissa undantag från föreskrifterna om hem för vård eller boende (HVB).

 • Tidvinster finns att göra för cancerpatienter 2015-11-03 09:00

  Upprepade mätningar har visat att väntetiderna i den svenska cancervården är oskäligt långa. I år har mål med tydliga tidsramar för diagnostisering och utredning införts i vården för fem cancerformer. Socialstyrelsens första uppföljning av satsningen visar att väntetiderna går att minska betydligt.

 • Traumavårdens resurser bör koncentreras 2015-11-02 09:00

  Det finns brister i den svenska traumavården, visar Socialstyrelsens kartläggning av landstingens kapacitet och beredskap för en allvarlig eller extraordinär händelse med många skadade, liknande attentatet i norska Utøya.

 • Ensamboende och kvinnor mindre nöjda med hemtjänsten 2015-10-23 09:00

  Äldre som bor ensamma är mindre nöjda och trygga med sin hemtjänst än de som bor ihop med någon, det gäller särskilt kvinnor. Det visar Socialstyrelsens årliga undersökning till alla med äldreomsorg – med resultat ner på enskilda verksamheter. Den visar även att förtroendet för personalen minskat.

 • Ökat antal drogrelaterade dödsfall 2015-08-18 07:30

  Antalet drogrelaterade dödsfall som rapporteras in till Socialstyrelsens dödsorsaksregister har det senaste året ökat kraftigt både bland kvinnor och män.

 • Socialstyrelsen gör förstudie om endometrios 2015-05-26 09:00

  Socialstyrelsen har inom ramen för ett nytt regeringsuppdrag om att identifiera kroniska sjukdomar där behovet av kunskapsstöd är stort valt ut endometrios, epilepsi och psoriasis.

 • Allt fler unga använder adhd-läkemedel 2015-05-20 09:15

  Användandet av adhd-läkemedel fortsätter att öka. Vanligast är det bland pojkar i åldern 10-17 år, där cirka 5 procent medicinerar. I en ny rapport från Socialstyrelsen redovisas för första gången hur användandet ser ut i de enskilda kommunerna. Resultatet visar på stora skillnader.