/
/

Pressmeddelanden

Här hittar du de senaste pressmeddelandena från Socialstyrelsen.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Oacceptabla skillnader i väntetid för cancerpatienter 2013-10-30 09:00

  För tredje året i rad visar Socialstyrelsens granskning att de stora regionala skillnaderna i väntetider för cancervård består.

 • Små kommuner saknar ofta juridisk kompetens om ekonomiskt bistånd 2013-10-29 09:00

  Mer än hälften av landets kommuner saknar juridiskt stöd vid handläggningen av ekonomiskt bistånd. En stor majoritet saknar rutiner för hanteringen av skyddade personuppgifter. Samtidigt ökar behovet av långvarig hjälp med försörjningen i hela landet.

 • Omfattande arbete om de mest sjuka äldre 2013-10-02 09:00

  Socialstyrelsen presenterar idag sina satsningar för att förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Det handlar bland annat om utvecklade nationella riktlinjer och underlag för statistikinsamling, öppna jämförelser och utbildningar.

 • Säkrare vård för extremt för tidigt födda 2013-10-01 09:30

  Risken att barn som föds före den 28 graviditetsveckan dör minskar om vården sker vid ett universitetssjukhus, dessutom minskar riskerna för allvarliga hjärnskador. Socialstyrelsen rekommenderar nu hälso- och sjukvården att förbättra ambulanstransporterna så att skillnaderna i tillgång till specialiserad vård jämnas ut i landet.

 • Regler om bemanning i äldreomsorgen skjuts upp 2013-09-10 09:00

  Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen träder i kraft under 2015 i stället för nu vid årsskiftet. Det gäller både reglerna för boenden med personer med demenssjukdom och de för alla andra äldreboenden.

 • Färre barn avlider till följd av olyckor 2013-08-22 09:00

  Äldre i Sverige avlider framförallt av hjärt- och kärlsjukdomar, medan medelålders personer i huvudsak dör i cancer. Tumörer är också den främsta dödsorsaken bland barn, därefter olyckor och medfödda missbildningar. Men färre barn drabbas i dag av olyckor med dödlig utgång än för tio år sedan, visar Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik för 2012.

 • Socialstyrelsen vill reglera skönhetsbranschen 2013-07-03 09:00

  Skönhetsoperationer och injektioner med till exempel botox och fillers bör i framtiden omfattas av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Socialstyrelsen presenterar i dag sitt förslag till en ökad rättslig reglering av estetiska behandlingar för regeringen.

 • Stort behov av utveckling av arbetet med våldsutsatta kvinnor 2013-06-18 09:00

  Färre än 30 procent av landets kommuner följer systematiskt upp sina insatser till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Än färre, bara 17 procent, frågar efter våldsutsattas åsikter och använder sig av dem för att utveckla arbetet, visar Socialstyrelsens öppna jämförelser av stöd till brottsoffer.

 • Tydligt förhöjd dödlighet bland äldre med psykofarmaka 2013-06-17 09:00

  Många äldre med psykisk sjukdom får inte lämplig vård – och det ger allvarliga konsekvenser. Det visar en ny studie från Socialstyrelsen. Äldre som långvarigt behandlas med psykofarmaka har exempelvis ökad dödlighet och risk att drabbas av fallolyckor och mag-tarmblödningar.

 • Socialstyrelsen föreslår nationell screening av tarmcancer 2013-06-13 09:00

  Tjock- och ändtarmscancer är den näst mest dödliga cancerformen i Sverige, nästan 2 700 avlider i sjukdomen varje år. Men det finns en effektiv metod för att upptäcka cancern tidigt. Därför rekommenderar Socialstyrelsen att hälso- och sjukvården erbjuder alla i åldrarna 60-74 år att testa sig vartannat år.