/
/

Pressmeddelanden

Här hittar du de senaste pressmeddelandena från Socialstyrelsen.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Krångligt och ojämlikt avgiftssystem för äldres vård och omsorg 2014-05-28 09:00

  Kommunernas avgiftssystem för äldres vård och omsorg är svåra att överblicka och förstå. Det finns också stora avgiftsskillnader mellan kommunerna. Priset på matlådor och måltider på särskilda boenden kan skilja flera tusenlappar.

 • Fler missbrukare vårdas med tvång 2014-05-23 09:00

  Antalet tvångsvårdade enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, ökar. Samtidigt fortsätter antalet vårdade inom den frivilliga öppenvården att minska.

 • Stora utmaningar för landstingen att förbättra patientsäkerheten 2014-04-11 09:30

  Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste skadan som drabbar patienter som är inlagda på sjukhus. Men landstingens arbete med att minska dem går trögt. De senaste fyra åren har antalet som drabbas av infektionerna legat på oförändrad nivå. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport om patientsäkerhet.

 • Många alkoholberoende kan få mer effektiv behandling 2014-03-31 09:00

  Omkring 780 000 personer i landet missbrukar eller är beroende av alkohol. De allra flesta söker aldrig hjälp, trots att många med måttligt beroende skulle kunna återta kontrollen över drickandet. Socialstyrelsen vill därför öka tillgången till psykosocial behandling i primärvården och företagshälsovården.

 • Brister i utredning och behandling av personer med demens 2014-03-06 09:00

  Färre än varannan person som tar kontakt med en vårdcentral för en misstänkt demenssjukdom, får en sådan utredning som rekommenderas av Socialstyrelsen. Det visar utvärderingen av följsamheten till de nationella riktlinjerna för demenssjukdom.

 • Få barn i familjehem adopteras 2014-03-03 15:00

  Socialtjänsten väcker frågan om adoption i väldigt liten utsträckning och för ytterst få barn. Det framgår av Socialstyrelsens kartläggning "Nationella adoptioner av barn i familjehem".

 • Vård till papperslösa bör ges utifrån behov 2014-02-28 09:00

  Socialstyrelsen fick i uppdrag från regeringen att förtydliga begreppet ”vård som inte kan anstå”. Slutsatsen är att bara den ansvariga läkaren som har kunskap om patientens individuella förutsättningar kan bedöma vilka åtgärder sjukdomstillståndet kräver.

 • Ny studie knyter fler dödsfall och insjuknanden till tobakrökning 2014-02-27 09:00

  Tobaksrökning dödade uppskattningsvis 12 000 rökare per år under 2010-2012. Samtidigt insjuknade runt 100 000 personer i rökrelaterade sjukdomar per år under samma period. Det visar en ny studie från Socialstyrelsen.

 • Utvidgad uppgiftsskyldighet för psykiatrisk vård 2014-02-26 11:00

  Fler än tre av fyra besök i den psykiatriska öppenvården sker hos andra än läkare. Många behandlingar rapporteras därför inte till patientregistret. För en bättre uppföljning av vården föreslår Socialstyrelsen att insatser av andra yrkesgrupper ska rapporteras.

 • Bristande myndighetsstöd vid dödligt relationsvåld 2014-02-03 10:00

  Socialstyrelsen har sedan 2012 utrett tolv kvinnors död efter att de utsatts för brott av en man som de haft en nära relation med. Flertalet hade haft kontakt med myndigheter som kände till våldet. I dödsfallsutredningarna finns exempel på att efterlevnaden av lagar och regelverk brister.