/
/
/

Vitesföreläggandet mot Piteå kommun återkallas

den 30 maj 2011 kl. 10:45 Nyhet

Socialstyrelsen återkallar idag vitesföreläggandet mot Piteå kommun. Förra året ställde Socialstyrelsen krav på att nattbemanningen och rutinerna för låsning av dörrar skulle förändras, efter att ha inspekterat ett par av kommunens demensboenden. Missförhållandena har nu åtgärdats och syftet med föreläggandet har därmed uppnåtts.

Piteå kommun åtgärdade först inte de brister som Socialstyrelsen påpekade efter sina inspektioner i höstas. I mars beslutade Socialstyrelsen därför att förelägga kommunen att betala en miljon kronor i vite om inte missförhållandena rättades till. Sedan dess har kommunen vidtagit flera åtgärder.

Boenden där nattbemanningen har varit för låg får nu personalförstärkning. Demenssjuka personer som är vilse i tid och rum och planlöst vandrar omkring inom enheten kan numera få hjälp. Det gäller även boende som inte kan hantera larm och påkalla hjälp på det viset.

Kommunen har ändrat sina rutiner för låsning av dörrar. Lägenhetsdörrarna låses nu bara om den enskilde har samtyckt till det. Bemanningen nattetid är utökad så att personalen har uppsikt över enheterna och kan hjälpa de boende med att öppna dörrar så att ingen behöver vara inlåst.

– Det allra bästa är att den mänskliga närvaron ökar på natten så att de gamla inte längre lämnas förvirrade och ensamma. Piteå kommun satsar nu mycket för att förbättra situationen på alla sina äldreboenden, även på andra områden än de vi kritiserade. Den utvecklingen känns så mycket bättre än om kommunen hade dömts att betala vitet, säger avdelningschef Per-Anders Sunesson.

Kommunen redovisade sina åtgärder för Socialstyrelsen den 2 maj. Socialstyrelsen inspekterade samtliga demensboenden i kommunen den 12 maj och mötte representanter för kommunen dagen därpå för att bedöma om åtgärderna var tillräckliga. Kort efter det beslutade kommunen att förstärka bemanningen på ytterligare två boenden.

Piteå kommun har därmed åtgärdat de missförhållanden som föreläggandet omfattande. Därför återkallar Socialstyrelsen föreläggandet.