/
/
/

Svenskarnas donationsvilja högst i Europa

den 22 juni 2010 kl. 14:05 Nyhet

Sverige har högst donationsvilja i Europa. Det visar en undersökning från Europeiska kommissionen. 83 procent av Sveriges befolkning är villiga att donera sina organ jämfört med övriga Europa där endast 55 procent av genomsnittet vill donera.

– Det är otroligt glädjande att se att donationsviljan fortfarande är hög bland svenska folket, säger Donationsrådets ordförande Eva Fernvall.

Däremot är vi inte lika duktiga på att ta upp frågan med våra nära. Endast 62 procent har någon gång pratat med sina närstående om organ- och vävnadsdonation. Ett samtal som kan rädda andra människors liv.

– Trots att undersökningar visar att vi är positivt inställda till organdonation så sjönk ändå antalet donatorer under 2009. Att vi är dåliga på att prata om organ- och vävnadsdonation med våra närstående kan vara en av anledningarna till detta. Har man inte aktivt tagit ställning under sin livstid blir det upp till de närmaste att tolka din vilja, vilket kan resultera i att det inte blir en donation, säger Donationsrådets ordförande Eva Fernvall.

I undersökningen som genomfördes av Europeiska kommissionen i oktober 2009 tillfrågades 26 788 personer 27 olika medlemsländer varav 1012 svenskar.

Om donation

Det finns tre sätt att göra sin donationsvilja känd: informera närstående, fylla i donationskort eller genom att anmäla sig till donationsregistret. Alla tre sätt väger lika tungt och det är alltid den senaste uppgiften som gäller. Den 1 januari 2010 väntade 628 personer på ett eller flera nya organ. Varje år genomförs drygt 600 organtransplantationer och cirka 800 vävnadstransplantationer i Sverige. Av dessa ingår levande givare som donerat sin njure eller en bit av levern. Bristen på organ är stor i landet och ju fler personer som beslutar sig för att donera sina organ- och vävnader efter sin död, desto fler svårt sjuka människor kan räddas. Mer information och faktaruta finns på Livsviktigt.se.

Så anmäler du dig

  • Anmäl dig till donationsregistret
  • Fyll i ett donationskort och bär synligt i plånboken. Donationskort finns på apoteken och på vårdcentraler
  • Informera dina närstående om ditt beslut

Alla tre sätt väger lika tungt och det är alltid den senaste anmälan som är giltig!

Om Donationsrådet

Donationsrådet har regeringens uppdrag att se till att Sverige ska bli bättre på organ- och vävnadsdonation så att fler liv kan räddas och att människor kan få ett bättre liv.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 34 05