/
/
/

Stort intresse för att utreda fritt val i äldreomsorg

den 1 juni 2010 kl. 16:45 Nyhet

208 av landets 290 kommuner har nappat på regeringens erbjudande att söka bidrag för att utreda valfrihetssystem inom vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Valfrihetssystem innebär att den som beviljas insatser, exempelvis hemtjänst, kan välja mellan kommunala och enskilda utförare.

I januari 2009 infördes lagen om valfrihetssystem (LOV). Socialstyrelsen har under 2008 och 2009 fördelat 305 miljoner kronor i stimulansbidrag till kommuner som vill utreda förutsättningarna för att införa valfrihetssystem i den kommunala vården och omsorgen om äldre.

– Det är glädjande att intresset från kommunerna är så stort och att alla pengar har fördelats. Det är en bra start, men vi får inte glömma bort att lagen bara har funnits i ett drygt år och att kommunerna, med några undantag, fortfarande befinner sig i en start- och etableringsfas där frågor om administration och ekonomi dominerar, säger Sven Lusensky, ansvarig projektledare på Socialstyrelsen.

– Nu är det viktigt att villkoren för utförarna utformas så att såväl mångfald och flexibilitet som vårdkvalitet och säkerhet stimuleras. Här vill Socialstyrelsen bidra till utvecklingen. Ytterst syftar ju valfriheten till att öka brukarnas livskvalitet, säger Sven Lusensky.

Fakta

  • 208 kommuner har beviljats stimulansbidrag
  • 45 kommuner har ett valfrihetssystem i drift
  • ytterligare 72 kommuner har beslutat att införa valfrihetssystem
  • 12 kommuner har efter utredning beslutat att inte införa ett valfrihetssystem