/
/
/

Dags att söka statsbidrag för frivilligt arbete inom det sociala området

den 29 september 2010 kl. 15:00 Nyhet

Rikstäckande organisationer som bedriver frivilligt arbete inom det sociala området har nu möjlighet att ansöka om statsbidrag. I år fördelar Socialstyrelsen över 70 miljoner kronor.

Bidraget är ett verksamhetsbidrag och kan användas till information, opinionsbildning eller utbildning samt förebyggande eller socialt stödjande arbete.

Socialstyrelsen har inför hösten tagit fram ett ny ansökningsblankett, anvisningar för hur den ska fyllas i samt ett dokument för hur ansökningarna ska bedömas.

– Ansökningsblanketten bidrar till att alla sökande behandlas på ett likvärdigt sätt, och eftersom handläggningen blir enklare kan Socialstyrelsen meddela besluten tidigare än utan en blankett. Dokumenten kommer att läggas ut på vår webbplats, eftersom vi vill bli tydligare och bättre i vår kommunikation med organisationerna, säger Stina Törnell Sandberg, som är chef för Socialstyrelsens enhet för statsbidrag.

Bakgrunden är att Statskontoret bedömt att resultatstyrningen av statsbidraget behöver öka genom att mål sätts upp för den verksamhet som ska bedrivas.

Socialstyrelsen erbjuder även stöd till organisationer som tänker ansöka om bidrag, men som känner sig osäkra på hur det nya formuläret ska fyllas i.

Ansökningstiden går ut den 31 oktober.

Kontakt

Mer hos oss

Statsbidrag