/
/
/

Socialstyrelsen anmäler läkare för fastbunden man

den 10 december 2010 kl. 09:47 Nyhet

Socialstyrelsen anmäler en läkare i Malmö till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Läkaren hade skrivit intyg om att en funktionsnedsatt man skulle bindas stora delar av dygnet.

– Tvångsåtgärden saknar stöd i lag, därför är den i högsta grad klandervärd, dessutom är den förnedrande för mannen, säger Christer Neleryd, enhetschef för region syd på Socialstyrelsen.

En vårdare på det kommunala gruppboendet i Hyllie anmälde i januari till Socialstyrelsen att den funktionsnedsatta mannen bakbands i tröjärmarna med hjälp av en strumpa. Efter inspektioner på LSS-boendet riktade Socialstyrelsen i augusti allvarlig kritik mot Malmö Stad, dels för att otillåtna tvångsåtgärder användes, dels för att för många personer bodde på gruppboendet.

Nu har Socialstyrelsen också beslutat att begära att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, ålägger läkaren med disciplinpåföljd.

– Det innebär att läkaren måste bättra sig i framtiden. Varken läkaren eller personalen har visat vilja att hitta mer humana metoder, men läkaren har haft en nyckelroll i fastbindningen, säger Christer Neleryd.

Skrev ordination om bakbindning

Den kritiserade läkaren hade skrivit en ordination med instruktioner till personalen om att den funktionsnedsatta mannen skulle ha händerna fastbundna på grund av sitt självskadebeteende, samt att mannen aldrig fick lämnas ensam med armarna fria.

– Det är när han känner sig otrygg som han kan skada sig själv, men det finns förhållningssätt som skapar lugn hos honom. I modern sjukvård kan man hitta andra alternativ, säger Christer Neleryd.

Socialstyrelsens beslut grundar sig på regeringsformen som ger varje medborgare skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp och frihetsberövanden. För att begränsa dessa fri- och rättigheter krävs stöd i lag. Brottsbalken medger i vissa fall ansvarsfrihet i nödsituationer, om det inte finns någon annan godtagbar lösning samt om det inte rör sig om mer varaktiga eller rutinmässiga åtgärder.

– Mannen har under lång tid bakbundits och läkaren har försvarat detta. Vi tycker att läkaren borde ha bättre kunskap. Felet är varken bagatellartat eller ursäktligt, säger Christer Neleryd.

Garantera en omsorgsfull vård

En åklagare inledde en förundersökning mot anställda i Hyllie kommun, men kom nyligen fram till beslutet att inte väcka åtal eftersom brott ej kunde styrkas. Socialstyrelsens uppgift är inte att bedöma eventuellt uppsåt hos läkaren, utan att se till att personerna på gruppboendet får en omsorgsfull hälso- och sjukvård. Alla fel som begås inom socialtjänst och sjukvård är inte brottsliga.

– Vi är kritiska till läkarens agerande, därför använder Socialstyrelsen de lagliga medel och den lagstiftning som står oss till buds för att åtgärda bristerna, säger Christer Neleryd.

Till och med årsskiftet kan fel anmälas till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Därefter tar Socialstyrelsen över utredningsansvaret. Socialstyrelsen kan välja att rikta kritik, och i allvarligare fall också begära en prövotid. Då upprättas en plan för personen där det framgår vilka åtgärder som han eller hon ska vidta under de kommande tre åren, vilket innebär en starkare kontroll än det tidigare systemet med erinran och varning. Om till exempel en läkare under prövotiden återigen visar sig olämplig att utöva sitt yrke, eller inte följer den uppgjorda planen, så kan han eller hon mista sin legitimation.

Kontakt

Mats Holmgren
Inspektör
075-247 42 11

Christer Neleryd
Enhetschef region syd
075-247 35 42