/
/
/

Skador i Europa 2005 - 2007

den 15 december 2009 kl. 15:00 Nyhet

Skador till följd av olycksfall och våld är ett stort folkhälsoproblem som inom EU varje år orsakar mer än en kvarts miljon dödsfall och omkring 42 miljoner sjukhusvistelser.

Skadehändelser är den fjärde vanligaste dödsorsaken, efter hjärtkärlsjukdomar, cancer och andningsorganens sjukdomar. Trots att skadeproblemets omfattning är välbekant, saknar hälften av EU:s medlemsländer tillfredställande skadestatistik som underlag för ett framgångsrikt skadeförebyggande arbete.

Den 15 december publicerar EuroSafe den senast tillgängliga statistiken om skadehändelser och våldshandlingar inom EU: Injuries in the European Union – Statistics Summary 2005 – 2007. Rapporten visar att hela 7 miljoner människor behandlas inskrivna på sjukhus och 35 miljoner behandlas i den öppna vården på sjukhus till följd av olycksfall eller våldsrelaterade skadehändelser varje år.

I 2009 års rapport ”Injuries in the EU” redovisas samlad skadedata för åren 2005-2007. Den lyfter även fram skadestatistik i relation till stora riskgrupper och bakomliggande orsaker till olycksfall enligt ”Rekommendationen om skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete” av Europarådet: barn, ungdomar och äldre, fotgängare/cyklister, idrott, konsumentprodukter, våld samt avsiktligt självdestruktiv handling.

I Sverige bidrar nio av landets sjukhus till den statistik som Socialstyrelsen rapporterar till EU; samtliga sjukhus inom Landstinget i Värmland, dvs. Karlstad, Arvika och Torsby, vidare samtliga sjukhus i den del av Västra Götalandsregionen som utgörs av före detta Skaraborgs län, dvs. Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad samt Norrlands Universitetssjukhus i Umeå och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Nyckelfakta från rapporten

Skadehändelser med dödlig utgång 

  • Inom EU avlider någon till följd av en skadehändelse varannan minut vilket motsvarar en kvarts miljon dödsolyckor varje år. 
  • Mer än 100 000 människoliv skulle kunna räddas varje år om varje EU-land reducerade sin dödlighet till följd av skador till samma nivå som det land som har det lägsta antalet dödsolyckor i EU.

Skadehändelser med icke-dödlig utgång 

  • Varje år uppgår sjukhus- och medicinska kostnaderna för att enbart behandla de personer som skrivs in på sjukhus till följd av en skadehändelse till 15 miljarder euro. 
  • Tre fjärdedelar av alla skadehändelser inträffar i hemmet eller på fritiden. 
  • För vägtrafikolyckor och arbetsrelaterade skador har trenden dessbättre mattats av de senaste åren, men för hem- och fritidsolycksfall pekar trenden fortfarande uppåt.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 34 05

Wim Rogmans
General Secretary EuroSafe, Amsterdam
+31 655 308 297

Rupert Kisser
Director Eurosafe’s IDB-Programme, Vienna
+43 577 077 1300