Knappt 120 000 vårdades efter skador 2009

den 19 oktober 2010 kl. 09:15 Nyhet

Förra året vårdades 119 400 personer på sjukhus i Sverige till följd av skador och förgiftningar, vilket motsvarar 1,3 procent av befolkningen. Vanligaste skälet till vård var fallolyckor – att en person halkat eller snubblat.

Det visar Socialstyrelsens rapport Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2009. Fallolyckor var den vanligaste yttre orsaken till skada i samtliga åldrar och dominerade särskilt bland äldre.

– Bland männen var nästan 49 procent av dem som drabbats av fallolycka 65 år och äldre, och andelen bland kvinnorna var nästan 73 procent. En annan vanligt yttre orsak till skador är transportolyckor. Bil-, cykel- och motorcykelolyckor förekommer mest. Olyckor med motorcyklar och mopeder är särskilt vanliga bland män, säger Anders Tennlind.

Avsiktlig självdestruktiv handling (självmord, självmordsförsök, självskadebeteende) har ökat under 2000-talet, men under 2009 var det färre som vårdades på sjukhus jämfört med 2008.

När det gäller skador till följd av misshandel och våld vårdades färre på sjukhus 2009 jämfört med året innan. 79 procent av dem som vårdades för övergrepp var män och ofta rörde det sig om yngre män i åldern 15-24 år.

Kontakt

Anders Tennlind
075-247 32 20