/
/
/

Riktlinjer för schizofreni ger mer kunskap

den 3 mars 2010 kl. 09:00 Nyhet

Idag publicerar Socialstyrelsen den preliminära versionen av Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Exempel på psykosociala insatser för personer med de här sjukdomarna är social färdighetsträning, insatser inriktade mot hela familjen och arbetslivsinriktad rehabilitering. Läkemedelsbehandling ingår inte i riktlinjerna, men riktlinjerna utgår från att de psykosociala insatserna ges i tillägg till lämplig läkemedelsbehandling.

Riktlinjerna innehåller rekommendationer om vilka insatser som bör respektive inte bör erbjudas den här gruppen. Rekommendationerna kan ligga till grund för fördelningen av resurser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

– Men man ska komma ihåg att det här är en preliminär version. Nu börjar den viktiga delen med förankring i kommuner och landsting, säger Carina Gustafsson som är projektledare för riktlinjearbetet.

Preliminär version

Socialstyrelsen kommer att delta vid ett femtontal seminarier över hela landet. På seminarierna ska bland annat kommunernas och landstingens konsekvensanalyser av riktlinjerna att diskuteras. Analyserna kommer sedan att ingå i Socialstyrelsens slutliga version av riktlinjerna.

– Seminarierna är väldigt viktiga för oss. Förhoppningsvis kommer vi att få ta del av många värdefulla diskussioner så att vi kan göra en så användbar slutlig version som möjligt, säger Carina Gustafsson.

Samverkan mellan kommuner och landsting viktigt

Personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd har oftast kontakt med både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. För att de ska få en så bra vård och omsorg som möjligt är samverkan mellan kommunerna och landstinget ytterst viktigt. Därför är ett mål med riktlinjerna att stimulera en sådan samverkan.

Föra in kunskap i vård och omsorg

Ytterligare ett mål med riktlinjerna är att främja utvecklingen av evidensbaserad praktik. Det betyder att de insatser som erbjuds dessa personer ska ha ett vetenskapligt dokumenterat stöd för att de har effekt. Därför har Socialstyrelsen i huvudsak tagit upp insatser där det finns forskning.

Däremot tar riktlinjerna inte upp alla de insatser som socialtjänsten och hälso- och sjukvården bedriver idag.

– Det beror på att det inte finns någon samlad kunskap om vilka insatser som erbjuds dessa personer, men även om detta hoppas vi få mer kunskap om på seminarierna, avslutar Carina Gustafsson.

Möjligt att lämna synpunkter på riktlinjerna

Det är möjligt även för andra grupper som till exempel yrkesföreningar och patientföreningar som inte medverkar vid seminarierna att lämna synpunkter på riktlinjerna. Sista dagen för att lämna synpunkter är den 31 augusti 2010.