24 miljoner till regionala cancercentrum

den 6 juli 2010 kl. 10:30 Nyhet

Socialstyrelsen delar ut 24 miljoner kronor i statsbidrag. Pengarna ska användas för att stimulera inrättandet av så kallade regionala cancercentrum, RCC.

Det är regeringen som har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela bidragen. Sex sökande har beviljats fyra miljoner kronor vardera:

  • Samverkansnämnden i Uppsala och Örebroregionen.
  • Norrlandstingens Regionförbund.
  • Regionsjukvårdsnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen.
  • Södra sjukvårdsregionen.
  • Samverkansnämnden för Stockholm och Gotland.
  • Västra sjukvårdsregionen.

Frågan om att inrätta regionala cancercentrum väcktes i betänkandet En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11). Utredningen föreslog att regionala cancercentrum borde utvecklas i anslutning till landets universitetssjukhus.

RCC:s uppgifter ska bland annat vara att utveckla strategier för arbetet med att förebygga cancer, utgöra en resurs för och stimulera cancerforskningen samt stärka patientens ställning inom cancervården.

– De statsbidrag som nu delas ut gäller för år 2010 och ska ses som startmedel för att kunna inrätta sex regionala cancercentrum, säger Homan Amani vid Socialstyrelsens enhet för statsbidrag.

Regeringen avser även under 2011 och 2012 att lämna statsbidrag för att fortsätta etableringen av regionala cancercentrum.

Kontakt

Homan Amani
075-247 42 15

Mer hos oss

Cancer