Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Öppna jämförelser ger bättre vårdresultat

den 22 november 2010 kl. 09:00 Pressmeddelande

För femte gången presenterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Enligt rapporten har resultaten sedan 2006 förbättras för merparten av de indikatorer som går att jämföra nationellt.

– Vi ser att landstingen på allvar har kommit igång med kvalitetsarbetet för att göra vården ännu bättre och mer effektiv. Öppna jämförelser är ett verktyg som verkligen används i arbetet med att förbättra hälso- och sjukvården och det är glädjande, säger Lars-Erik Holm som är Socialstyrelsens generaldirektör.

Efter 5 år med Öppna jämförelser så ser vi att de har gjort nytta framförallt för patienterna. Vi ser också att det fortfarande finns mycket att förbättra och tack vare Öppna jämförelser ser landstingen inom vilka områden man behöver utveckla arbetet, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

I rapporten finns jämförelser mellan landstingen av medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader. Den innehåller 134 olika indikatorer varav 17 är helt nya jämfört med 2009 års rapport.

Rapporten visar bland annat:

  • Andelen äldre som har tio eller fler läkemedel har minskat med över fem procentenheter mellan 2006 och 2009. Under samma period har även andelen äldre med riskfyllda kombinationer av läkemedel blivit färre, liksom andelen äldre med tre eller flera psykofarmaka.
  • Dödligheten i hjärtsjukdomar fortsätter att minska. Andelen som dör inom 28 dagar efter en hjärtinfarkt är nu nere på cirka 13 procent för patienter som vårdas på sjukhus. För 20 år sedan var siffran över 30 procent. Även strokevården uppvisar en positiv utveckling om än inte lika tydlig.
  • Samtliga landsting har minskat användningen av antibiotika. Det är positivt med tanke på att det finns ett samband mellan förskrivningen av antibiotika och förekomst av resistenta bakterier. Men inget av landstinget når samtidigt målet som fastslagits av Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning, Strama, som är 250 recept på 1000 invånare.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 34 05