Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Ny vägledning för arbete med barn i familjer med missbruk

den 15 december 2009 kl. 10:02 Nyhet

Att växa upp i en familj där det finns missbruk innebär en svår situation för barn och unga. Ofta innebär det också en ökad risk för en rad olika problem senare i livet.

 Socialstyrelsen publicerar nu en vägledning för socialtjänst och andra aktörer kring hur man på ett bättre sätt kan arbeta med att upptäcka missförhållanden, samverka med andra och stödja ett barn som lever med missbruk i familjen.

– Om man upptäcker de här barnens situation på ett tidigt stadium kan man också ge bättre stöd och hjälp för att förbättra deras tillvaro, säger Annika Öquist, utredare på Socialstyrelsen.

Det finns inga särskilda symtom hos barn och unga som tyder på just missbruk i familjen. Ofta visas liknande tecken som vid andra problem. Men genom att uppmärksamma barnets situation när man möter familjen, även i andra sammanhang, kan socialtjänsten få kännedom om problemen tidigare. Även de som möter vuxna med missbruk måste vara uppmärksam på barnets situation. För att åstadkomma det måste många olika verksamheter vara uppmärksamma på tecken på att det kan finnas problem i familjen, och ha en beredskap för att agera utifrån det.

– Förskola, skola men också hälso- och sjukvården, samt missbruks- och beroendevården som kommer i kontakt med föräldrarna har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten när något tyder på att ett barn far illa eller riskerar att fara illa, säger Annika Öquist. Det behöver finnas rutiner för sådan anmälan.

Kontakt

Annika Öquist
075-247 30 00

Merike Hansson
075-247 30 00

Ladda ner eller beställ

Barn och unga i familjer med missbruk

Mer hos oss

Barn och familj