/
/
/

Ny SBU-rapport om kost vid diabetes

den 5 maj 2010 kl. 09:15 Nyhet

Idag publicerar Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) sin kunskapsöversikt om kost vid diabetes. Socialstyrelsen kommer nu att bedöma om man kan komplettera Nationella riktlinjer för diabetesvården med ett antal rekommendationer baserade på SBU-rapporten.

Socialstyrelsens diabetesriktlinjer publicerades i januari i år. Då innehöll riktlinjerna inte rekommendationer om kost vid diabetes eftersom Socialstyrelsen ville invänta SBU:s kunskapsöversikt.

– Nu kommer vi att bedöma om det är möjligt att ta fram rekommendationer på samma sätt som vi gör för alla våra riktlinjer. Rekommendationerna kommer i så fall att vara baserade på SBU:s rapport, säger Lena Weilandt, chef för enheten för nationella riktlinjer på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen lyfte tidigt ut kostfrågorna när myndigheten tog fram diabetesriktlinjerna. Man bedömde att det vetenskapliga underlaget var för svårtolkat.

– SBU:s rapport sätter ju också fokus på att det fortfarande finns mycket att göra när det gäller forskning inom det här området, säger Lena Weilandt.

Kontakt

Lena Weilandt
075-247 37 54