/
/
/

Ny jämförelse av landstingens resultat inom hälso- och sjukvården

den 23 november 2009 kl. 10:00 Pressmeddelande

Årets jämförelse av vårdens kvalitet och effektivitet är klar. Exempelvis har överlevnaden i bröstcancer och andra vanliga cancerformer förbättrats. Dödligheten i stroke har minskat. Förskrivning av bredspektrumsantibiotika har minskat. Fler patienter är nöjda med både tillgång till vård och den vård som ges.

Det är några av resultaten i Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet – jämförelser mellan landsting 2009. Årets rapport är den fjärde i ordningen som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting publicerar.

– Det är mycket glädjande att vi kan se ett stort antal förbättrade resultat, det är ju själva syftet med öppna jämförelser. Den skapar en dialog om de medicinska resultaten och sporrar till förbättringar. Det är också ett underlag för landstingsledningarna för att kunna påverka verksamheterna till mer uppföljning och utveckling. Att patienterna ska kunna välja vård utefter resultaten blir nu den stora utmaningen när vårdvalet införs i landstingen, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

I rapportens diagram rangordnas landstingen efter sina resultat för 124 olika indikatorer. Rapporten innehåller också en del redovisningar av data på sjukhusnivå. En övergripande slutsats är att landstingen förbättrar sina resultat. Men inom och mellan landstingen finns fortfarande stora skillnader i resultat – både när det gäller behandlingar/operationer, väntetider, läkemedelsförskrivning och resursanvändning.

– Hälso- och sjukvården är på väg åt rätt håll, även om mycket återstår att göra. Det finns en stor efterfrågan från landstingen på mer stöd i arbetet med att förbättra vårdens kvalitet. Det kommer vi att möta genom att ta fram nationella riktlinjer för god vård inom fler områden och göra fler jämförelser och fördjupade uppföljningar. Ojämlikheterna i vården måste minska, säger Lars-Erik Holm, generaldirektör vid Socialstyrelsen.