/
/
/

Karin Lindell utreder vård och stöd till transsexuella

den 22 september 2009 kl. 10:42 Nyhet

Socialstyrelsen har börjat kartlägga och utreda vården av transsexuella och intersexuella personer. Generaldirektör Lars-Erik Holm har utsett Karin Lindell, jurist och före detta riksrevisor, till utredare.

Socialstyrelsens utredning ska komma med konkreta förslag på hur samhället ska kunna förbättra sina insatser till de berörda personerna. Särskilt ska insatser i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten belysas. Även annan lagstiftning kan komma att belysas i den mån den har en påverkan på vård- och stödbehovet.

Redan idag vet man att vården är olika runt om i landet och att det finns skillnader mellan landstingen. Det handlar om en relativt liten grupp i samhället som på många sätt är utsatt i olika vårdsituationer och där Socialstyrelsen vill och aktivt ska bidra till att såväl vårdsituationen som bemötandet uppmärksammas och förbättras.

Uppdraget ska redovisas den 15 juni 2010.

Kontakt

Linda Almqvist
075-247 39 98

Ladda ner

Regeringens direktiv

Mer hos oss

Könsdysfori