/
/
/

Nya rekommendationer för sjukskrivning

den 15 juni 2010 kl. 09:45 Nyhet

Nu uppdateras rekommendationerna för sjukskrivning på Socialstyrelsens webbplats. 13 diagnoser – lungcancer, ätstörningar och sömnstörningar bland annat – är nya i beslutsstödet och omkring 30 rekommendationer har uppdaterats.

Socialstyrelsen har valt ut de nya diagnoserna dels utifrån vad människor blir sjukskrivna för, dels utifrån var hälso- och sjukvården och Försäkringskassan har efterfrågat stöd.

– En efterlängtad del i det nya är rekommendationer för sjukskrivning som gäller tre typer av sömnstörningar. Sömnstörningar är mycket vanligt och har blivit uppmärksammat som ett problem på senare tid, säger Anna Ericsson som har arbetat med att ta fram de nya rekommendationerna.

Ändringar i tidigare rekommendationer

Utöver de nya rekommendationerna har Socialstyrelsen gjort ändringar i de som är publicerade.

En övergripande förändring är att förtydliganden har förts in om det kan behövas längre sjukskrivning än de gränser som finns i de nya sjukskrivningsreglerna. Det kan till exempel gälla personer med stroke eller traumatisk hjärnskada, som efter mycket lång rehabiliteringstid kan få tillbaka arbetsförmågan. Det gäller också vid olika former av cancer, där behandlingstiderna är långa och återhämtning tar lång tid.

Prostatacancer, bröstcancer, tonsillit, diabetes typ 2 och bipolär sjukdom är några exempel på rekommendationer som har ändrats. De ändrade styckena är markerade med ett grått streck i marginalen.

Vägleder läkare och Försäkringskassan

Rekommendationerna ska användas som utgångspunkt och vägledning vid bedömningar av arbetsförmåga. De ska också vara ett stöd i dialogen mellan läkare, Försäkringskassan och patienten.

Socialstyrelsen publicerade en första version av vägledningen i oktober 2007 och kompletterade den i maj 2008. Nästa version kommer i juni 2011.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05