/
/
/

Myndigheter samarbetar kring utredning av narkolepsifall

den 27 augusti 2010 kl. 16:25 Nyhet

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har samrått om fortsatt handlingsplan för utredning av ett eventuellt samband mellan narkolepsi och vaccination med Pandemrix. Myndigheterna är överens om att med den tillgängliga informationen kan det inte fastställas att vaccinet orsakat narkolepsifallen. Fortsatt utredning krävs.

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har vid ett möte idag diskuterat den aktuella situationen rörande rapporter om narkolepsi där samband med vaccination med Pandemrix misstänkts.

Myndigheterna är överens om handlingsplanen som Läkemedelsverket tidigare informerat om och delar Läkemedelsverkets uppfattning att även om det tidsmässigt finns ett samband mellan vaccination och insjuknande i narkolepsi så är det i nuläget inte känt om vaccinet kan ha orsakat sjukdomen.

Läkemedelsverkets handlingsplan innefattar ett expertmöte med nationella kliniska experter och experter på sjukdomars förekomst i befolkningen, omsorgsfull analys av fallen, ytterligare datainsamling från sjukvården samt uppföljningsstudier. Åtgärderna syftar till att göra en bedömning av om vaccinationen haft någon roll hos patienterna som insjuknat i narkolepsi.

Parallellt pågår en europeisk utredning av samtliga fall som rapporterats i EU där Läkemedelsverket deltar aktivt.

Socialstyrelsen följer Läkemedelsverkets utredning noga. I dagsläget ändras inte rekommendationerna om vaccinering mot influensa A(H1N1). Socialstyrelsen kommer att ta hänsyn till Läkemedelsverkets utredning i sina rekommendationer för vaccinering inför höstens influensa.

Inom 1-2 veckor beräknar Läkemedelsverket kunna återkomma med ytterligare information. Läkemedelsverket och Socialstyrelsen kommer att ha ett fortsatt nära samarbete där även Smittskyddsinstitutet ingår.

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00