/
/
/

Samsyn om kunskapsläget för program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn

den 23 juni 2010 kl. 09:00 Nyhet

Det krävs mer kunskap om program för att förebygga psykisk ohälsa bland barn. Det menar SBU, FHI och Socialstyrelsen, som tillsammans har analyserat kunskapsläget. De program som används bör vara utvärderade i svenska studier med hög kvalitet. Redan etablerade program kan användas i avvaktan på bättre kunskap, om effekten av dem följs upp.

Psykisk ohälsa är ett betydande folkhälsoproblem som motiverar förebyggande insatser, särskilt bland barn och unga. Under senare år har särskilt intresse visats för föräldrastöd och insatser riktade till barn i skolan. SBU, FHI och Socialstyrelsen har i olika omgångar sammanställt forskningsresultat om sådana program.

Myndigheterna är eniga om att de program som används för att förebygga psykisk ohälsa bör vara utvärderade i svenska studier av hög metodologisk kvalitet och med uppföljningstider om minst sex månader. För att uppnå detta krävs mer forskning.

Myndigheterna har också enats om att det behövs större tydlighet om i vilken utsträckning metoderna är avsedda för riktad eller generell prevention.

På FHI:s webbplats kommer att framgå vilka av de metoder som myndigheten rekommenderar som har evidens för förebyggande effekt i minst sex månader enligt SBU:s rapport.

Lars-Erik Holm
Generaldirektör
Socialstyrelsen

Måns Rosén
Direktör, SBU

Sarah Wamala
Generaldirektör
Statens folkhälsoinstitut 

Kontakt

Presstjänsten
075-247 34 05

Mer hos oss

Barns hälsa