/
/
/

Lättare kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals legitimation

den 27 augusti 2010 kl. 16:03 Nyhet

Socialstyrelsen har inlett ett intensivt samarbete med de nordiska länderna för att öka informationsutbytet om när sjukvårdspersonals legitimationer dras in eller begränsas. Dessa uppgifter ska också kunna sökas av allmänheten i ett webbregister.

Socialstyrelsen för idag ett datoriserat register över all hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Där finns uppgifter om legitimation och specialistkompetens och om behörigheten är indragen eller begränsad på något sätt. Uppgifterna är offentliga och efterfrågas i hög utsträckning av bland annat apotek, arbetsgivare, rekryteringsföretag, patienter och journalister.

– Vi tycker att det är väldigt viktigt att sådana här uppgifter är lätt tillgängliga både för arbetsgivare och andra. Vi vill göra registret öppet för allmänheten och sökbart på internet, säger Anders Printz, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Men för det krävs först en förordningsändring. Socialstyrelsen gjorde i juni en hemställan till regeringen om att ändra förordningen.

I de andra nordiska länderna finns liknande register, som är tillgängliga för allmänheten redan idag. Socialstyrelsen ska också, tillsammans med övriga nordiska länder, aktivt föra ut information till vårdgivarna om vilka uppgifter som finns i registret, var och hur man hittar informationen, samt tydliggöra att det är arbetsgivarens uppgift att kontrollera de anställda eller den som ska anställas.

– Det här är en fråga om säkerheten för patienten. När vårdgivarna lätt kan kontrollera behörighet och legitimering så minskar risken att olämplig personal anställs, säger Anders Printz.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 34 05

Mer hos oss

Legitimation