/
/
/

Lättare att följa upp läkemedel till äldre

den 23 juni 2010 kl. 10:00 Pressmeddelande

Ofta skrivs det ut alltför mycket läkemedel till äldre personer. Ungefär 55 000 personer över 80 år har idag fler än tio läkemedel. För att ge bättre stöd till läkare och personal i vården uppdaterar Socialstyrelsen nu de indikatorer som används för att utvärdera kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning.

Indikatorerna presenterades första gången 2004. Uppdateringen innebär att gamla indikatorer har setts över, men också att helt nya tillkommit, till exempel en för läkemedel som ska doseras med försiktighet vid nedsatt njurfunktion.

Tanken med indikatorerna är att man i vården ska kunna använda dem för att mäta och följa upp kvaliteten för användningen av läkemedel hos äldre. De kan också fungera som stöd vid förskrivning och vid regelbundna genomgångar av äldres läkemedel.

– Det är viktigt att vi och alla andra aktörer tar sitt ansvar för att de äldre ska slippa få för många eller olämpliga läkemedel. Om alla i vården använde våra indikatorer skulle läkemedelsanvändningen bland äldre ha betydligt högre kvalitet än den nu har, säger Lars-Erik Holm, Socialstyrelsens generaldirektör.
– Nu publicerar vi fler och bättre indikatorer, och det borde leda till större förbättringar i vården.

Men även om indikatorerna uppskattas och används i vården så återstår mycket att göra. Socialstyrelsen genomför senare i år en stor undersökning för att kartlägga hur läkarna ser på sin roll vad gäller äldres läkemedelsanvändning och vad som krävs för att de ska bli bättre på att hantera den.

– Det sker dels i form av intervjuer med läkare i fokusgrupper, dels i form av en enkät som skickas ut till verksamhetschefer runt om i landet. Undersökningen beräknas vara klar i höst och förhoppningsvis får vi fram kunskap som vi kan använda i arbetet med att förbättra äldres läkemedelsanvändning, säger Johan Fastbom som leder den projektgrupp vid Socialstyrelsen som har arbetat med indikatorerna.

Kontakt

Johan Fastbom
Utredare
075-247 32 77

Presstjänsten
075-247 34 05