/
/
/

Läkare fattar beslut om livsuppehållande behandling

den 24 mars 2010 kl. 16:00 Nyhet

Under den senaste veckan har frågan om hur svårt sjuka människor på ett värdigt sätt kan få stöd att avsluta eller avstå från behandling fått mycket uppmärksamhet i media.

Bakgrunden är att en kvinna skrivit ett brev till Socialstyrelsen, där hon vädjar om att få hjälp att avsluta sin behandling. Kvinnan har i många år varit bunden till respirator. Hon lider av en sjukdom som gör att hennes hälsa försämras.

Hon har vänt sig till Socialstyrelsen för att myndigheten ska ge vården tillåtelse att avbryta respiratorbehandlingen.

– Detta är svåra frågor. Det handlar om en patients egen önskan att avbryta en livsuppehållande behandling, men det får inte bli en fråga om aktiv dödshjälp som inte är tillåtet enligt svensk lag, säger Anders Printz.

Han betonar att Socialstyrelsen inte kan fatta beslut i enskilda patientfall.

– Det är väldigt olyckligt om människor med svåra sjukdomar tror att Socialstyrelsen är den som kan besluta om en enskild individs vård. Vi ger vägledning till hälso- och sjukvården. Vi avser att vara tydliga med hur vi ser på rättsläget för att kunna ge vården bättre stöd i dessa svåra situationer. Men det är sedan läkarna som fattar beslut, till exempel att en livsuppehållande behandling ska avbrytas. Utgångspunkten är att det alltid är patienten själv som avgör vilken behandling den ska ta emot och när behandlingen ska avbrytas, fortsätter Anders Printz.

Den 31-åriga kvinnan kommer att få svar från Socialstyrelsen senast i maj i år.

Sedan en tid pågår en översyn av Socialstyrelsen allmänna råd om livsuppehållande åtgärder. De nuvarande är från 1992.

– En översyn har varit nödvändig och vi har fört diskussioner med Socialstyrelsens etiska råd, Riksåklagaren och hälso- och sjukvården liksom läkarsällskapet. De nya råden ska vara klara till årsskiftet, säger Anders Printz.

Översynen innebär bland annat att Socialstyrelsen kommer att tydliggöra rättsläget och ansvaret för avbrytande av livsuppehållande behandling.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05