Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Lagen tvingar transsexuella att sterilisera sig

den 30 juni 2010 kl. 10:00 Pressmeddelande

Vården som erbjuds transsexuella är ojämlik och beror på var i landet man bor. För att få en ny fastställelse av könstillhörighet krävs bland annat att patienten är steriliserad och ogift.

– Reglerna bygger på gammal lagstiftning. Konsekvensen blir att transsexuella som är gifta eller har registrerat partnerskap tvingas skilja sig för att få byta kön. De fråntas även rätten att frysa ned sina könsceller, säger Socialstyrelsens externa utredare Karin Lindell.

På Socialstyrelsens uppdrag har den externa utredaren, före detta Riksrevisorn Karin Lindell, kartlagt vården för transsexuella och övriga personer med könsidentitets-störningar. Det rör sig om utsatta grupper där många lider av psykisk, fysisk och social ohälsa. Rapporten visar att patienterna ofta känner sig kränkta i de första kontakterna med vården. Resurserna för utredning, behandling och uppföljning varierar i olika delar av landet, liksom väntetiderna som kan vara mycket långa.

– Hela utredningsprocessen tar i bästa fall två år. För patienterna är de långa väntetiderna psykiskt påfrestande. Vissa som har ekonomiska möjligheter väljer att söka vård utomlands istället, säger projektledaren Linda Almqvist.

Födda i fel kropp

Transsexuella personer upplever ofta att de fötts i fel kropp och söker därför vård för att korrigera kroppen. Det kan antingen ske genom fullständig könskorrigering eller delvis med hormonbehandling eller annan kirurgi. Flera organisationer är kritiska till att det saknas nationell information om vad som krävs för att få byta kön och vilken vård som erbjuds. I Sverige görs cirka 50 könskorrigerande operationer om året och ansökningarna till Socialstyrelsens Rättsliga råd har successivt ökat.

För att beviljas en ny juridisk fastställelse av kön ställer lagen fyra krav. Personen måste vara ogift, steril, svensk medborgare och minst arton år gammal. Reglerna baseras på ”Lagen om fastställande av könstillhörighet” från 1972. Sedan dess har betydande förändringar skett i samhället och nya värderingar råder. Trots det tvingas personer som är gifta fortfarande skilja sig för att få ny legal könstillhörighet. Det svenska steriliseringskravet stämmer inte heller överens med EU-kommissionens rekommendationer från 2009, som säger att sterilisering inte får krävas för att patienterna juridiskt ska få byta kön.

– Kraven på att vara ogift och steriliserad är förlegade och bör tas bort. De transsexuellas situation kan också förbättras genom att vårdgivarna tar sitt ansvar för att minska väntetiderna, säger utredaren Karin Lindell.

Flera åtgärder föreslås

Utredningen föreslår nu en rad åtgärder. Till exempel bör landstingen samverka regionalt kring specialistteam för utredning och vård av transsexuella. Det behövs också nationella vårdprogram, kunskapsöversikter och förbättrad patientinformation.

– Socialstyrelsen välkomnar förslagen som ger bättre förutsättningar för de transsexuella och ska skickas ut på bred remiss. Till exempel ses behovet av riktlinjer för vården av transsexuella och personer med övriga könsidentitets-störningar över, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 34 05