/
/
/

Askmoln efter vulkanutbrottet på Island

den 15 april 2010 kl. 19:30 Nyhet

Det finns i dagsläget inget som tyder på en ökad risk för människors hälsa på grund av det askmoln som drivit in över Sverige efter vulkanutbrottet på Island. Därmed behöver inga särskilda åtgärder vidtas just nu. Den bedömningen gör Socialstyrelsen.

– Halterna av partiklar är så pass låga att det just nu inte föreligger någon ökad hälsorisk enligt våra medicinska experter. Men vi följer utvecklingen mycket noggrant, säger Klas Öberg som är chef för Socialstyrelsens enhet för krisberedskap.

Det var natten mot onsdag som vulkanutbrottet inträffade. Socialstyrelsen deltog på torsdagen i ett möte med bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelserna, Luftfartsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Syftet var samordna sitt arbete och utbyta information.

Socialstyrelsen har även deltagit i ett telefonmöte med de landsting och länsstyrelser i norra Sverige som initialt berördes mest. Myndigheten etablerar även kontakt med övriga landsting. 

– Det kan finnas anledning att göra en ny bedömning om partikelnivån skulle öka. Men det är inte aktuellt i dagsläget, fortsätter Klas Öberg.

Askan från vulkanen gör att allt flyg över svensk luftrum stoppas från och med klockan 22.00 på torsdagskvällen. Även ambulansflyg kan påverkas. Men landstingen avgör själva om ambulanshelikoptrarna ska användas.

– Det får avgöras från fall till fall. Vi har kontakt fortlöpande med landstingen kring denna och andra relaterade. frågor, säger Klas Öberg.

krisinformation.se publiceras fortlöpande information om händelseutvecklingen.

Kontakt

Klas Öberg
075-247 33 91

Mer hos oss

Krisberedskap

Mer hos andra

Krisinformation.se