/
/
/

Antalet nyfödda fortsätter öka

den 9 december 2009 kl. 14:30 Nyhet

Under 2000-talet har antalet födda barn ökat stadigt i Sverige. Förra året föddes 109 300 barn jämfört med bottenåren 1998-1999 då det föddes 89 000 barn. Samtidigt blir förstföderskorna allt äldre och övervikten bland de gravida ökar.

Socialstyrelsens rapport Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn beskriver utvecklingen av mödravården, förlossningsvården och vården av nyfödda barn i Sverige mellan 1973 och 2008. Rapporten visar att medelåldern för kvinnor som föder sitt första barn har ökat från knappt 24 år 1973 till drygt 28 år 2008. Högst är medelåldern för förstföderskor i Stockholms län med 29,7 år och lägst i Dalarna med 26,9 år.

Sedan 2004 har ökningen av förstföderskornas medelålder avstannat. Däremot är alltfler över 35 år gamla när de föder sitt första barn, 2008 var siffran 12 procent.

– Allt fler kvinnor är 35 år eller äldre när de föder sitt första barn. Äldre föderskor löper större risk att drabbas av till exempel diabetes och högt blodtryck. Även risken för Downs syndrom ökar med stigande ålder, säger statistikern Milla Bennis på Epidemiologiskt centrum.

En annan trend är att fler kvinnor är överviktiga eller feta när de skrivs in vid mödrahälsovården. 1993 hade 27 procent ett BMI på 25 eller mer. Under 2008 var siffran 36 procent. Lägst BMI har gravida kvinnor i Stockholm, medan Gävleborg och Norrbotten ligger högst. Eftersom moderns vikt är direkt kopplad till barnets vikt föder överviktiga kvinnor i högre utsträckning större barn. Risken ökar då för långdragna förlossningar och att kvinnan ska få förlossningsskador.

Andelen kejsarsnitt har ökat kraftigt sedan 1970-talet men minskat något sedan 2006 och låg under förra året på 17,2 procent av alla förlossningar. Fler än nio procent av alla kvinnor blev förlösta med sugklocka eller tång. Samtidigt har barnens medelvikt minskat något sedan 2001.

En dramatisk förändring har skett när det gäller vårdtiderna på BB. Mellan 1973 och 2008 har medelvårdtiden för vaginal förlossning minskat från sex dagar till två dagar.

Att användning av tobak under graviditeten kan leda till dålig fostertillväxt och ökad risk för dödföddhet är väl känt. Socialstyrelsens rapport visar att rökning under den tidiga graviditeten fortsätter att minska. 2008 rökte sju procent av kvinnorna, jämfört med 31 procent år 1983.