/
/
/

Allt fler personer överlever en hjärtinfarkt

den 15 december 2009 kl. 07:45 Nyhet

Dödligheten i akut hjärtinfarkt fortsätter att minska. Det visar Socialstyrelsens statistik över insjuknande, dödlighet och överlevnad i hjärtinfarkt i Sverige 1987 till 2007. Dödligheten i infarkt sjönk 2007 med 6 procent för männen och närmare 9 procent för kvinnorna jämfört med året innan

– Överhuvudtaget ser statistiken bättre ut för de senaste åren. Allt fler personer överlever en hjärtinfarkt och dessutom ser vi att allt färre insjuknar, säger Max Köster, statistiker vid Socialstyrelsen.

Hjärtinfarkt är en sjukdom som är starkt relaterad till ålder och kön. Det gäller både insjuknande och dödlighet. Om man tar hänsyn till ålder är risken för män att drabbas eller avlida av akut hjärtinfarkt nästan dubbelt så stor som för kvinnor.

År 2007 inträffade 655 fall av akut hjärtinfarkt per 100 000 män och 462 fall per 100 000 kvinnor i åldrarna 20 år och uppåt. Insjuknandet i akut hjärtinfarkt minskar något nästan varje år. Mellan åren 2006 och 2007 har det minskat med närmare tre procent för både män och kvinnor.

Under år 2007 dog 174 män och 135 kvinnor per 100 000 män respektive kvinnor i åldrarna 20 och över med en diagnos för akut hjärtinfarkt.

I rapporten finns också statistik om personer som vårdats för akut hjärtinfarkt till och med 2008. I den gruppen har dödligheten sjunkit till en märkbart låg nivå för åren 2007 och 2008.

– Andelen som dör inom 28 dagar efter sjukhusvård för akut hjärtinfarkt är nu nere på 14 procent för män och kvinnor totalt. Det är en halvering jämfört med åren i slutet av 1980-talet, säger Max Köster.

Kontakt

Max Köster
075-247 34 59

Ladda ner eller beställ

Hjärtinfarkter 1987-2007

Mer hos oss

Statistik om hjärtinfarkter