Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Socialstyrelsen satsar på fler möjligheter att jämföra socialtjänstens verksamheter

den 15 januari 2010 kl. 11:00 Nyhet

Socialstyrelsen presenterar idag en handlingsplan för utvecklingen av öppna jämförelser inom äldreomsorg och hemsjukvård samt en projektplan för myndighetens arbete med öppna jämförelser inom övriga delar av socialtjänsten.

– Det ska nu bli möjligt att jämföra ännu fler verksamheter inom socialtjänstens områden. För att kunna göra det kommer Socialstyrelsen bland annat att utveckla tillgången till data och den individbaserade statistiken, säger Mona Heurgren som är chef för arbetet med öppna jämförelser vid Socialstyrelsen.

Målet är att det inom fem år ska finnas aktuell, tillförlitlig och målgruppsanpassad information som

  • underlättar för medborgare att följa utvecklingen av socialtjänstens olika verksamheter samt för socialtjänstens brukare och klienter att göra egna val
  • ger kommunala och nationella beslutsfattare underlag för beslut
  • bidrar till att utveckla kvaliteten i socialtjänsten 
  • ger underlag för granskning och utvärdering av socialtjänsten.

Socialstyrelsen har i tre år publicerat öppna jämförelser av kommunernas äldreomsorg i den så kallade Äldreguiden. Socialstyrelsen har också nyligen presenterat öppna jämförelser av socialtjänstens missbruks- och beroendevård.

De två områdena ska utvecklas ytterligare och under 2010 kommer också öppna jämförelser att presenteras för den sociala barn- och ungdomsvården och kommunernas verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Socialstyrelsen gör arbetet på uppdrag av regeringen och i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.