/
/
/

Förtydligande om mammografi och kvinnans ålder

den 30 september 2010 kl. 15:35 Nyhet

Enligt uppgifter i flera medier rekommenderar Socialstyrelsen att mammografi i första hand ska erbjudas till kvinnor i åldern 50 till 74 år. Informationen är felaktig.

Socialstyrelsen vill förtydliga att rekommendationen gäller kvinnor i åldern 40 till 74 år. Rekommendationen finns i de Nationella riktlinjerna för bröst-, kolorektal- och prostatacancer som kom 2007.